Diamant

CIA draagt een warm hart toe aan haar leden en diens familie en vrienden. Doordat we allemaal een kleinschalige studie volgen, heerst er onder de criminologiestudenten een ons-kent-ons cultuur. Het is daarom erg plezierig dat onze eigen leden, maar dus ook vrienden en familie, allemaal een steentje bij willen dragen om onze vereniging te steunen.

CIA bedankt daarom:

  • Het Ie bestuur der s.v. Criminologie in Actie
  • Jeffrey Dijkshoorn