Lustrumcommissie

Als lid van de lustrumcommissie ga je samen met de andere leden aan de slag om het twintigjarige bestaan van CIA onvergetelijk te maken! In de lustrumweek zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd, zowel formele als informele activiteiten. Deze commissie is ontzettend leuk, omdat het maar eens in de vijf jaar aanwezig is en omdat je samen met je commissieleden (waarvan ook oud-bestuursleden) een hele week organiseert met allerlei festiviteiten!