Extra informatie JFR afschrijvingen

Beste (oud)leden van CIA,

BELANGRIJK BERICHT, LEES DIT GOED.

Vanuit het bestuur van CIA hebben wij vernomen dat bij verschillende (oud)leden een afschrijving van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam (hierna de JFR) heeft plaatsgevonden. Dit vinden wij ontzettend vervelend en wij willen dan ook onze excuses aanbieden voor deze wellicht verwarrende situatie. Hieronder volgt een uitleg over deze situatie.

Sinds 20 juni 2019 is CIA officieel een onafhankelijke studievereniging en is zij niet langer verbonden aan de JFR. Deze onafhankelijkheid gaat gepaard met het feit dat sinds 20 juni 2019 de in-en uitschrijvingen voor nieuwe leden volledig is belegd bij CIA. Leden die zich voor óf in 2019 hebben ingeschreven bij CIA waren middels deze inschrijven zowel lid van CIA als de JFR. Sinds de onafhankelijkheid staan de inschrijvingen bij beiden verenigingen dus los van elkaar. 

Op 5 Maart 2020 heeft het bestuur van CIA een mail gestuurd naar haar toenmalige leden met een uitleg omtrent de gevolgen voor de leden van de onafhankelijkheid. In deze mail was een tabel bijgevoegd waarin de keuze werd voorgelegd om het lidmaatschap bij de JFR te beëindigen en slechts het lidmaatschap van CIA te behouden. Deze tabel moest goed worden ingevuld en teruggemaild worden door de optie reply all (beantwoord allen) te kiezen.

Indien dit juist is uitgevoerd is het lidmaatschap bij de JFR automatisch beëindigd en is er dit jaar geen contributie van de JFR geïnd.

Echter, wij hebben vernomen dat veel leden of de tabel niet hebben ingevuld of niet op reply all hebben gedrukt. Hierdoor is de JFR niet op de hoogte geweest van de uitschrijving waardoor de uitschrijving niet heeft plaatsgevonden voor het collegejaar 2020-2021.

Excuses voor deze verwarrende en vervelende situatie. Wij hopen dat dit bericht voor duidelijkheid heeft gezorgd. Mochten er vragen zijn, zijn wij te bereiken op het emailadres secretaris@svcia.nl.

Met vriendelijke groet,

Het XIXe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie