Doelstellingen

De doelstellingen van Criminologie In Actie zijn als volgt:

  • Het met elkaar in contact brengen van criminologiestudenten, de betrokken vakgroepen en personen die werkzaam zijn op het gebied van criminologie;
  • Het volgen van actuele ontwikkelingen op het gebied van criminologie;
  • Het bieden van gelegenheid aan criminologiestudenten om op een actieve manier kennis te maken met en inzicht te verkrijgen in onderwerpen die niet of nauwelijks aan bod komen in het criminologiecurriculum aan de universiteit.

Deze doelstellingen tracht Criminologie In Actie via de volgende activiteiten te realiseren:

  • Het organiseren van lezingen, symposia, excursies, studiereizen en workshops die verband houden met de criminologie;
  • Het organiseren van ontspannende en leuke activiteiten om het contact tussen de betrokken leden te stimuleren en te verbeteren;
  • Het uitgeven van een nieuwsbrief, eventueel in samenwerking met de betrokken vakgroepen van criminologie;
  • Het uitgeven van een magazine om de actuele ontwikkelingen op het gebied van criminologie te delen met de leden van CIA. Tevens draagt het magazine bij aan de verbondenheid tussen de vereniging, criminologiestudenten en de betrokken vakgroepen.