Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie (KasCo) bestaat om toezicht te houden op de financiële huishouding van CIA en brengt (bindend) advies uit op het gebied van financiën. In het jaar 2017-2018 nemen zitting in deze commissie:

  • Mike Pieters – Voormalig Penningmeester der CIA
  • Maaike Wolters – Voormalig Penningmeester der CIA
  • Saskia van der Lugt – Voormalig Penningmeester der JFR
×