Aanmelden reservelijst Eerstejaarsdag 10 september