In tijden van crisis bloeit de maffia op

Door het coronavirus ligt het leven in het zwaar getroffen Italië zo goed als stil. Het tijdelijke staken van de economie leidt tot een tekort aan liquide middelen bij bedrijven en bevolking. De overheid probeert met miljarden euro’s aan steun particulieren en bedrijven te helpen, maar de bureaucratie van de staat is traag. Zowel kleine als grote ondernemers zijn daardoor kwetsbaar en weten zich niet veel langer staande te houden (Leijendekker, 2020). De maffia duikt enthousiast in de economische leemte die is ontstaan door corona. Zij treedt op als zogenaamde weldoener en zal later haar rekening vereffenen. En dat is opmerkelijk, want de Italiaanse maffia leek de laatste jaren steeds meer aan invloed te verliezen. 

Door: Julie le Sage

De hulp van de maffia uit zich in het aanbieden van leningen en het uitdelen van eten onder burgers (Telegraaf, 2020). Hierbij luidt de boodschap dat burgers zich, indien zij hulp nodig hebben, zogenaamd beter bij de maffia dan bij de staat kunnen melden. De maffia heeft hierbij twee ambities: het ‘steunen’ van de bevolking en het infiltreren bij bedrijven in nood. Vanuit de gedachte ‘nu bieden we steun, de rekening zien jullie later tegemoet’ zullen zij op de langere termijn een steeds groter bedrag van de winst opeisen. Op deze manier zullen maffiosi veel illegaal geld binnenhalen waarmee ze de bedrijven die ze eerder uit de brand hielpen, willen overnemen (Leijendekker, 2020). Oftewel, op de korte termijn bieden ze hulp aan en houden ze een onderneming overeind, maar op de lange termijn willen ze de regie binnen het bedrijf overnemen, als dank voor hun hulp. De maffia-formule luidt: wie daar niet mee instemt, wordt bedreigd. 

Vanuit de Italiaanse politie klinken al maanden alarmerende geluiden richting de bevolking. Sinds maart is er dan ook een speciale taskforce opgezet die ernaar streeft preventief in te grijpen in verdere infiltratie van de maffia. Daarnaast stelde het Italiaanse kabinet honderden miljarden euro’s beschikbaar om individuen en ondernemingen tegemoet te komen (Leijendekker, 2020). De trage bureaucratie van de staat vormt echter een obstakel en hier speelt de maffia, die niet met papierwerk te maken heeft, in een rap tempo op in (van Schalk, 2020). 

Deskundigen spreken een waarschuwing uit richting zowel Italië als andere Europese landen, want in de wederopbouw van de economie zal de maffia een percentage van de winst opeisen. Met het oog op de toekomst bestaat het risico dat wanneer het gevecht tegen corona voorbij is, de strijd tegen de opgebloeide maffia wordt herboren.

 


Literatuur:

Leijendekker, M. (2020, 10 april). De maffia is gul, de rekening komt later. NRC, p. 8.

Telegraaf. (2020, 10 april). Maffia verspreidt voedsel onder arme Italianen. Verkregen via https://www.telegraaf.nl/nieuws/856910488/maffia-verspreidt-voedsel-onder-arme- italianen

Van Schalk, A. (2020, 4 april). Als het virus straks verslagen is, wacht de strijd met de maffia. Verkregen via https://www.ad.nl/buitenland/als-het-virus-straks-verslagen-is-wacht- de-strijd-met-de-maffia~a09d69f0/