Interesse in een bestuursjaar bij CIA?

Het is weer zover! Vanaf vandaag gaan de sollicitaties open voor het XVIIIe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie. Heb jij bestuursinteresse maar twijfel je nog over welke functie het beste bij jou past? Lees dan snel verder! Op deze pagina lees je wat de belangrijkste taken zijn per functie. Naast de standaard werkzaamheden die aan de functies verbonden zijn, zal je ook de leiding hebben over een of meerdere commissies. 

Voorzitter
Als voorzitter is het van belang dat je op de hoogte bent van alles wat er in het bestuur en omtrent de vereniging speelt. Je bent namelijk de eindverantwoordelijke van de vereniging. Je moet in alles wat je doet en bespreekt het belang van CIA nastreven. Je moet nauw met je bestuursleden samenwerken, zowel individueel als in het geheel, om zo het bestuur goed te laten functioneren en ze te kunnen ondersteunen. Daarnaast leidt de voorzitter de wekelijkse vergaderingen. Hierin worden actuele zaken binnen onze functies besproken, maar ook binnen het bestuur zelf. De uitdaging ligt in het structureren van de vergadering, zorgen dat iedereen zijn mening kan geven en dat er niet te veel wordt afgeweken van de agendapunten. Naast de wekelijkse vergaderingen zit de voorzitter ook de Leden Vergaderingen voor. Ook hier is het van belang een goede, overzichtelijke structuur aan te houden, te zorgen dat iedereen aan bod komt en het om de relevante onderwerpen te laten gaan. Als voorzitter is het daarom belangrijk goed te kunnen luisteren, communicatief vaardig te zijn en een sterke persoonlijkheid te hebben.

Het bestuur draait uiteraard om samenwerking. Een jaar lang moet je met z’n zessen goed en efficiënt kunnen functioneren. Als voorzitter is het daarom jouw verantwoordelijkheid dat iedereen goed met elkaar overweg kan en elkaar helpt waar nodig. Indien er een goede sfeer hangt, zal dit de resultaten van zowel het bestuur als geheel, als persoonlijke resultaten ten goede komen. Ook bij onenigheden en problemen vormt de voorzitter een aanspreekpunt voor de bestuursleden. Verder ben je als voorzitter genoodzaakt een neutrale houding aan te nemen, om zo in samenspraak met het bestuur tot een goede oplossing te komen waarin iedereen zich kan vinden.

Ten slotte ben je als voorzitter het gezicht van de vereniging. Het is daarom van belang bij zoveel mogelijk activiteiten aanwezig te zijn en actief een praatje te maken met de leden. Op deze manier leren de leden je kennen en weet je wat er speelt onder de leden, waardoor je nog meer betrokken bent bij de vereniging. Ook ben je als hoofd van de vereniging aanspreekpunt voor derden, zoals de universiteit, de faculteit, de sectie Criminologie en andere verenigingen. Je bent veel met deze partijen in gesprek, waarbij je de samenwerking bevordert en de positie van CIA versterkt. Het is dus ook belangrijk om bij activiteiten aanwezig te zijn binnen de universiteit. Denk hierbij aan masteruitreikingen, academische openingen, oraties en ga zo maar door. Hier komt te allen tijde een zekere mate van professionaliteit en standvastigheid bij kijken, om zo de vereniging nog meer op de kaart te krijgen. Je representeert de vereniging overal. Kortom, voorzitter is meer dan alleen een parttimefunctie, het is een titel die je te allen tijde uitdraagt.

Wij zien je sollicitatie graag tegemoet! Bij vragen over het voorzitterschap kan je mailen naar voorzitter@svcia.nl of een bezoekje brengen aan ons kantoor.

Met vriendelijke groet,

Joanne te Voortwis
Voorzitter
XVIIe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie

Secretaris
Het lijkt nog maar zo kort geleden, maar inmiddels is het alweer een jaar geleden dat ik solliciteerde voor de functie van secretaris. Niet helemáál wetende waar ik aan begon, wist ik wel zeker dat het een intensief jaar ging worden. Ik vond mezelf geschikt als secretaris omdat ik leef voor lijstjes en planningen maken en orde aanbrengen. Ook ben ik die persoon die ‘s avonds wakker ligt van alle d/t-fouten in de wereld. In het dagelijks leven wat minder handig, maar als secretaris een goede eigenschap. Gedurende mijn bestuursjaar ben ik erachter gekomen dat het zijn van secretaris, meer is dan vergaderingen plannen en spelfouten uit stukken halen. Als secretaris fungeer je namelijk als contactpersoon voor de leden en externe partijen. Ik beheer de infomail, waar dagelijks mails binnenstromen met vragen van leden tot externe partijen die vragen of wij een vacature willen delen. Het is aan mij om deze mails zo snel mogelijk te beantwoorden en eventueel door te sturen naar de juiste persoon. Het is dan ook belangrijk dat je als secretaris op een professionele manier omgaat met de vragen en verzoeken van leden en andere partijen. 

Mailen is natuurlijk niet het enige wat ik doe. Mijn voornaamste taak is het beheren van het ledenbestand. Gedurende het hele jaar is het mijn taak het ledenbestand up-to-date te houden. Dit houdt in dat ik ook wijzigingen in gegevens doorvoer. Omdat wij een ondervereniging zijn van JFR is het essentieel om goed contact te onderhouden met de secretaris van JFR, zodat het ledenbestand aan beide kanten correct is.
 
De naam secretaris zegt het eigenlijk al: je bent vooral bezig met de administratieve kant van de vereniging. Vanaf het moment dat het nieuwe bestuur bekend is gemaakt, begint de taak van de secretaris. Er moet namelijk een ALV worden gepland, zodat het nieuwe bestuur geïnstalleerd kan worden. Het is de taak van de secretaris om de ALV, evenals alle andere vergaderingen, volledig te notuleren. Eenmaal na de installatie, schrijf je je bestuursgenoten in bij de Kamer van Koophandel. Als je als bestuur bent ingeschreven, is het de taak van de secretaris om de bestuursbeurzen aan te vragen. Het bestuur mag immers wel worden beloond voor haar harde werk. Vlak na je bekendmaking begin je ook meteen met het organiseren van de propedeuse uitreiking en de buluitreiking. Het is jouw taak ESL te ondersteunen bij het organiseren van een memorabele uitreiking voor alle studenten. Kortom, de secretaris heeft veel te doen aan het begin van het jaar. Dit betekent niet dat je de rest van het jaar stilzit. De mails en het ledenbestand zijn taken die het hele jaar doorgaan. En dan heb je natuurlijk ook nog de nieuwsbrief, die je netjes op elke eerste maandag van de maand verstuurt naar alle leden. Daarnaast ben je ook bezig met je commissie(s). Voor mij zijn dat de goede doelen commissie en de ICD-commissie, maar er staat geen commissie vast onder de secretaris. Dat mag je zelf met je bestuur beslissen.
 
Natuurlijk had ik aan het begin geen idee hoe alles werkte. Wist ik veel waar de Kamer van Koophandel zat? Maar zulke dingen leer je allemaal vanzelf. Er ligt een draaiboek voor je klaar en ik zal te allen tijde je vragen beantwoorden! Ben je ondertussen enthousiast geworden om mijn mooie functie over te nemen? Stuur dan vanaf vandaag (vrijdag) 12 april een motivatiebrief en CV via de website. Of ben je er nog niet helemaal uit? Spreek mij dan vooral aan of mail naar secretaris@svcia.nl. Ik zie jullie sollicitaties graag tegemoet!
 
Liefs,
 
Lieke van der Meule 
Secretaris
XVIIe bestuur der studievereniging Criminologie in Actie

Penningmeester
Het jaar is nog in volle gang, maar wij kijken alvast naar de toekomst en zodoende naar onze opvolgers. Om die zoektocht soepel te laten verlopen, is het natuurlijk handig als iedereen weet wat de functies inhouden. Derhalve probeer ik middels deze weg mijn functie een beetje in kaart te brengen.

De dagelijkse bezigheden van de Penningmeester liggen op zich best voor de hand: ik zorg voor de financiële administratie van de vereniging en ik houd mij bezig met de distributie van het geld. Daartoe ontferm ik mij over de boekhouding van de vereniging en monitor ik erg secuur hoeveel geld er binnen komt, hoeveel geld eruit gaat en hoe deze stromen geld lopen. Mijn primaire hulpmiddel is de hoofdbegroting, die iedere Penningmeester aan het begin van het collegejaar opstelt. Dit document is mijn overzicht voor hoeveel geld naar welk doel mag gaan. Om binnen de perken van mijn hoofdbegroting te blijven, maak of controleer ik voor alle activiteiten deelbegrotingen. Dit brengt met zich mee dat samenwerking tussen de Penningmeester en de Commissaris Interne Betrekkingen van groot belang is. Het mooie van het vak is zodoende dat ik bij alles wat geld kost binnen de vereniging actief ben betrokken. Op die manier krijg je het gevoel dat je geholpen hebt om veel concrete dingen op tafel te krijgen. Een andere belangrijke samenwerking is die tussen de Penningmeester en de Commissaris Externe Betrekkingen. Dit komt natuurlijk omdat je ook graag goed inzicht wilt hebben in hoeveel geld er via sponsoren binnen komt en bijgevolg met hoeveel geld je kunt werken.

De samenwerkingen houden hier echter nog niet op, want het unieke aspect aan het penningmeesterschap is het feit dat hij/zij ondersteund wordt door een hele kascontrolecommissie: een groep (voornamelijk) oud-penningmeesters die je kunnen helpen met moeilijke vraagstukken. Daarnaast breng ik aan de kascontrolecommissie verslag uit over begrotingen, realisaties en de algehele financiële situatie van CIA. De kascontrolecommissie dient zoals de naam aangeeft ook als controlemiddel voor de uitgaven. Zo moeten deelbegrotingen vanaf bepaalde bedragen goedgekeurd worden door deze commissie, voordat er promoties en uitgaven mogen plaatsvinden. De kascontrolecommissie brengt daarnaast tweemaal per jaar verslag uit over de financiële gezondheid aan de ALV.

Aan het penningmeesterschap zit echter geen vaste commissie om voor te zitten verbonden. In de praktijk wordt er bijna altijd voor gekozen om Europol (de reiscommissie) onder de Penningmeester te plaatsen, omdat de studiereis de grootste kostenpost van de hoofdbegroting is en omdat dit de activiteit met de meest complexe deelbegroting is. Met deze commissie werk je naar een heel mooi project toe door een criminologisch relevante, maar bovenal gezellige studiereis neer te zetten. De verdeling van de niet-vastliggende commissies doet ieder bestuur echter volgens hun eigen visie, dus of je de reiscommissie onder je hoede neemt, hangt ook van de rest van het nieuwe bestuur af.

Tot slot, wat maakt nu een goede Penningmeester? In mijn beleving bestaan hier veel misstanden over. Veel voorkomende misvattingen zijn dat de Penningmeester een rekenwonder moet zijn, of dat de Penningmeester alleen met de neus in de papieren zit. Rekenen is in feite slechts een klein deel van wat je als Penningmeester doet; een wiskundige hoef je dus niet te zijn om deze functie te bekleden. Het penningmeesterschap lijkt soms meer op puzzelen dan op rekenen.

Je bent namelijk continu bezig met het vertalen van nieuwe informatie naar financieel beleid. Zo kunnen er zich wijzigingen in je begroting voordoen: denk aan extra inkopen die je moet doen, omdat het animo voor een activiteit groter is dan verwacht. Ook je hoofdbegroting is onderhevig aan verandering: iedere keer dat je boekhoudt, krijg je nieuwe informatie over op welke kostenposten je nog ruimte hebt en met welke bedragen je eventueel kunt of moet schuiven. Om dit alles succesvol te laten verlopen, is het hoofdzaak dat je je informatie goed op orde hebt. Een Penningmeester is dus secuur, flexibel, houdt van puzzelen en beschikt over een probleemoplossend vermogen.

Met deze uiteenzetting hoop ik informatief genoeg geweest te zijn en jullie geënthousiasmeerd te hebben om deze functie – die zo veel voldoening geeft – te gaan bekleden. Als dat inderdaad gelukt is, dan zien wij vol enthousiasme jullie CV en sollicitaties tegemoet via de website! Ook kan ik me voorstellen dat er nog vragen zijn over de functie, dan kun je me gerust aanspreken of mailen via penningmeester@svcia.nl.

Ik zie jullie sollicitaties graag tegemoet!

Veel liefs,

Jeffrey Dijkshoorn
Penningmeester
XVIIe bestuur der studievereniging Criminologie in Actie

Commissaris externe betrekkingen
Mogelijk heb je interesse in een bestuursjaar, een goede keus! Misschien vinden een aantal nog
lastig te bepalen welke functie zijn of haar voorkeur heeft. Daarom zal ik nu een goed beeld schetsen
van de functie van Commissaris Externe Betrekkingen en het jaar dat je tegemoet zal gaan.

Vanaf het moment van bekendmaking ben je direct aan de slag als Commissaris Externe
Betrekkingen. Uiteraard word je niet in het diepe gegooid, maar zal ik je goed inwerken door middel
van een draaiboek en zal ik je introduceren bij alle partners en sponsoren waarmee CIA samenwerkt.
We zullen samen afspraken gaan bezoeken zodat je mee kunt kijken hoe deze afspraken verlopen en
je zodanig weet wat je te wachten staat wanneer je zelfstandig aan de slag gaat. Zorgen zijn dus
nergens voor nodig!

Kort na de inwerkperiode liggen er al een aantal mooie taken voor je klaar. Uiteraard kies je
gezamenlijk met het bestuur een mooie bestuursoutfit uit, maar voor de informele activiteiten wordt
er ieder jaar ook een bestuursvest aangeschaft. Jouw doel is om een zo goed mogelijke deal te
sluiten met een drukbedrijf. Korting is the key!Daarnaast zal de nieuwe Penningmeester contact met je leggen, om een streefbedrag vast te stellen van het geld dat je jullie bestuursjaar denkt te gaan binnenhalen. Hierin neem je de bedrijven mee die al hebben toegezegd en welke nieuwe bedrijven je denkt te kunnen gaan koppelen aan de vereniging. Dit streefbedrag is het hele jaar jouw doel, dit bedrag moet uiteindelijk gerealiseerd worden, omdat het geld anders uit een ander potje moet gaan komen.

In de zomervakantie kun je lekker genieten en uitrusten zodat je fris aan het begin van het jaar kan
verschijnen. Mocht er een wat minder zonnige dag tussen zitten, is het verstandig om door de
mailbox en Google Drive te gaan. Op die manier ben je op de hoogte van de werkzaamheden van je
voorganger(s). Het is fijn dat je dan precies weet waar je staat waardoor je in september fris, fruitig, goed voorbereid en dus knallend kunt beginnen!

Zodra je geïnstalleerd bent op de Wisselende Algemene Leden Vergadering (WALV), ben jij officieel
CIA haar Commissaris Externe Betrekkingen. Daarvoor heb je de eerste contacten met sponsoren
gelegd en staan de eerste afspraken gepland. Je hebt bijvoorbeeld een afspraak met een bedrijf dat
studenten zoekt als werknemers en jij wil de leden van CIA maar al te graag aanbieden aan het
bedrijf. Je stelt promotie via onze sociale kanalen en website voor tegen een vast bedrag per jaar.
Het bedrijf krijgt haar werknemers en CIA haar inkomsten waardoor er weer interessante en leuke
activiteiten georganiseerd kunnen worden. That’s a win-win! Je stapt weer naar buiten en je hebt
ineens je eerste geld al binnengehaald, een topgevoel!

De rest van het jaar blijft dit proces doorgaan. Het is jouw taak om uiteindelijk zoveel mogelijk geld
op te halen voor de vereniging. Belangrijk om hierbij te onthouden is dat je streefbedrag een doel is
waar je eigenlijk ook overheen wil gaan! Hoe je dit precies doet, ligt volledig in jouw handen. Wel is
het belangrijk om creatief na te denken over mogelijke sponsoren. Geld kan uit een onverwachte
hoek komen. Bovendien is Criminologie een studie in trek bij studenten, maar ook bij bedrijven (wat
te denken van alle compliance afdelingen binnen banken). Schroom dus ook niet om grote bedrijven
te benaderen. Alleen maar gaaf om eens binnen te stappen bij een groot accountantskantoor of
detacheringsbedrijf.

Gelukkig sta je er niet alleen voor en krijg je hulp van de Partnershipcommissie. Zij helpen jou met
het benaderen van alle bedrijven in het sponsorbestand, maar ook met het nadenken over nieuwe kansen. Zo heb ik met de hulp van de commissie het afgelopen jaar verschillende bedrijven
gecontracteerd rondom het gala. Het is jouw taak om de commissie aan te sturen en hen te helpen
met eventuele vragen.

Naast het binnenhalen van sponsoren en geld voor de vereniging zijn ook stages een belangrijke taak.
Hierbij zal je voornamelijk contact gaan leggen met overheidsinstanties en onderzoeksbureaus. Los
van het feit dat je hier belangrijk bent voor de ervaring die leden op kunnen gaan doen in het
werkveld, zijn dit ook contacten die heel nuttig kunnen uit gaan pakken voor jezelf. Behoud dus ook
deze focus.

Zoals je kunt lezen is het belangrijk dat je stevig in je schoenen moet staan voor deze functie. Het kan best lastig te zijn om tijdens het gesprek aan te geven dat je het voorgestelde bedrag te laag vindt, en dat dit moet worden verhoogd. Daarnaast ben je met veel verschillende dingen tegelijk bezig,
waardoor je soms snel moet schakelen. Verder is het van belang dat je goed je eigen tijd kunt
indelen. Er is veel vrijheid binnen de functie, maar dat vraagt ook de nodige discipline.

Ben jij enthousiast geworden om het komende jaar mijn functie over te nemen? Solliciteer dan voor
19 april d.m.v. een motivatiebrief en CV via de website. Voor vragen kan je me altijd aanspreken op
de campus of daarbuiten. Daarnaast kan je me altijd bereiken via mijn mail comext@svcia.nl of mijn
telefoonnummer 06-19609843.

Wouter Staats
Commissaris Externe Betrekkingen
XVIIe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie

Commissaris Interne betrekkingen
Ongeveer een jaar geleden heb ik gesolliciteerd voor een bestuursfunctie studievereniging Criminologie In Actie en ben ik blij dat ik mijzelf al een aantal maanden mag voorstellen als Commissaris Interne Betrekkingen. Echter, aan alles komt een eind en nu is het tijd om op zoek te gaan naar een enthousiaste en geschikte opvolger. Laat ik beginnen met wat ik eigenlijk allemaal doe als Commissaris Interne Betrekkingen.

Op de eerste plaats is mijn functie voornamelijk toegespitst op onze leden. Zo organiseer ik, samen met mijn activiteitencommissie, verschillende formele en informele activiteiten gedurende het collegejaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bezoeken aan de PI’s of de openingslezing van Carlo Schippers maar ook de deelname aan ‘Weet ik Veel’ en de kroegentocht die binnenkort zal plaatsvinden. We proberen dus enerzijds gezelligheid en sterkere binding met en tussen de vereniging te creëren, anderzijds verdieping te bieden op criminologisch vlak door de leden een kijkje te geven in de praktijk. Als Commissaris Interne Betrekkingen onderhoud ik veel contact met verschillende criminologisch relevante partijen, organiseer en promoot ik de activiteiten, al dan niet in samenwerking met de activiteitencommissie.

Verder zal ik dit jaar het Eerstejaarsweekend te organiseren met behulp van mijn enthousiaste eerstejaarsweekendcommissie. Gedurende dit weekend zetten we alles op alles om leden elkaar en bovenal CIA te leren kennen!

Daarnaast probeer ik bij zo veel mogelijk evenementen van mijn bestuursgenoten aanwezig te zijn. In mijn ogen is het belangrijk om als Commissaris Interne Betrekkingen te investeren om je leden te kennen, zodat je de betrokkenheid kan verhogen en geschikte activiteiten kan organiseren en promoten. Niet te vergeten, het is onwijs leuk om alles uit je bestuursjaar te halen en iedereen binnen de vereniging te leren kennen!

Dit brengt me tot de meerwaarde van een bestuursjaar voor jezelf. Als ik terugdenk aan de periode dat ik werd ingewerkt door mijn voorganger en hoe het momenteel gaat, kan ik niks anders zeggen dan dat ik mij ontwikkeld heb en ontzettend gegroeid ben. Het is een proces waarin er wel eens dingen beter hadden gekund, dat neem je mee voor de volgende keer en daar leer je van. Daarnaast geniet ik heel erg van dit fantastische jaar samen met mijn bestuursgenoten, maar ook leerde ik intensief samenwerken en ik heb veel van hen mogen leren!

Als toekomstige Commissaris Interne Betrekkingen is het belangrijk dat je het leuk vindt om betrokken te zijn met de leden, de vereniging en de sectie. Je moet communicatief vaardig zijn voor het onderhouden van verschillende contacten en het promoten van activiteiten. Tot slot zijn planning, overzicht en creativiteit sleutelwoorden voor de functie!

Kortom, ik ben heel erg blij dat ik dit bestuursjaar mag doen en raad het dan ook iedereen aan. Ik hoop dat ik jullie ook enthousiast heb gemaakt voor mijn functie! Voor vragen kunnen jullie altijd langskomen op de nieuwe kamer of mailen naar comintern@svcia.nl.

Liefs,

Maaike van der Wal
Commissaris Interne Betrekkingen
XVIIe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie

Commissaris Media
In grote lijnen ben je als Commissaris Media verantwoordelijk voor alle sociale mediakanalen van CIA en daarnaast je hoofdredacteur van het CIA magazine. Dit betekent dat Facebook, Instagram, LinkedIn en www.svcia.nl jouw verantwoordelijkheden zijn. Het is belangrijk om een overzicht te hebben van alles wat online komt, waardoor je in deze functie veel bezig bent met het maken van berichtenplanningen.

Ook ben je voorzitter van de redactie- en mediacommissie. Dit betekent dat je hen aanstuurt in hun bezigheden en dat je eindverantwoordelijke bent voor alles wat zij aanleveren qua artikelen en designs. Je hebt als Commissaris Media veel persoonlijk contact met beide commissies omdat het aansturen van de commissies een heel groot deel uitmaakt van je functie. Dit geeft veel energie wat deze functie zo ontzettend leuk maakt!

Als Commissaris Media werk je voornamelijk veel samen met de Commissaris Externe en Interne Betrekkingen. Je plaatst bijvoorbeeld de door de Commissaris Externe Betrekkingen geregelde advertenties, stages en vacatures op de sociale mediakanalen van CIA. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de promotie van de activiteiten die georganiseerd zijn door de Commissaris Interne Betrekkingen. Voor deze promotie maak je samen met de mediacommissie het Facebookevenement, ontwerp je posters en banners, maak je promotievideo’s en nog veel meer. Daarnaast draag jee zorg voor het maken van inschrijflinks, het bijhouden en verbeteren van de site en het maken van verschillende pagina’s. Het is ontzettend leuk om de ‘computernerd’ van het bestuur te zijn en onder andere alles af te weten van het bouwen van een website.

Ook kan je veel creativiteit kwijt in deze functie. Zo maak je met de mediacommissie alle filmpjes, foto’s en andere content voor op sociale media. Met de redactiecommissie maak je natuurlijk het magazine en de artikelen die op de site komen. Het designen van het magazine is iets wat veel tijd kost, maar naar mijn mening een van de leukste bezigheden als Commissaris Media! Je leert veel over het gebruik van InDesign en hoe je daarmee een magazine vorm kan geven.

Plannen is wel een van de belangrijkste dingen die je leert als Commissaris Media. Vrijwel elke dag komen berichten online, die afwisselend door de mediacommissie of jezelf online worden gezet. Aan jou de taak om alles in goede banen te leiden, waardoor iedereen wie wat en wanneer moet doen. Goed plannen is ook voor het magazine van groot belang, omdat je afhankelijk bent van veel partijen.

Het is goed te weten dat de taak als Commissaris Media veel verschillende dingen omvat. Dagelijks ben je bezig met je functie en je leert er ontzettend veel van. Je helpt je bestuursgenoten waar nodig en je staat altijd voor elkaar klaar. Daarnaast vergaderen we als bestuur wekelijks en hebben we kantoordiensten met elkaar. Naast alle serieuze taken, onderneem je ook gezellige dingen met je bestuursgenoten. Op die manier leer je elkaar nog beter kennen en word je bestuursjaar gegarandeerd een top jaar!

Ben jij enthousiast geworden om het komende jaar mijn functie over te nemen? Solliciteer dan voor deze mooie functie! Voor vragen kan je me altijd aanspreken op de campus of daarbuiten. Loop je me mis? Dan kan je altijd mailen naar commedia@svcia.nl.

Liefs,

Janne Landsman
Commissaris Media
XVIIe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie