Bijzondere Ledenvergadering (BLV)

Beste leden,

Zoals jullie weten, zal er een Bijzondere Ledenvergadering (BLV) plaatsvinden om de financiële stabiliteit van Criminologie In Actie te bespreken. Deze BLV zal plaatsvinden op woensdag 24 april. De inloop is vanaf 18.00 uur, waarna de vergadering om 18.30 uur zal worden geopend. De vergadering zal plaatsvinden in Polak 1-08. De agenda betreft als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Ingekomen stukken
5. Ondervereniging versus onafhankelijke vereniging
6. Advies Beleidsadviescommissie 2018-2019
7. Advies Kascontrolecommissie 2018-2019
8. Stemming
9. Vervolgprocedure
10. W.v.t.t.k.
11. Rondvraag
12. Afsluiting

De stukken ter inzage liggen op onze kamer (Sanders 0.06). Bij eventuele vragen, zijn wij natuurlijk bereikbaar. Graag tot snel op de BLV!

Namens het XVIIe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie,

Lieke van der Meule
Secretaris
XVIIe bestuur der studievereniging Criminologie in Actie