Bezoek vrouwengevangenis Nieuwersluis

Afgelopen 25 februari vond ons laatste gevangenisbezoek van het jaar plaats en niet dat was niet zomaar één. We bezochten de vrouwengevangenis in Nieuwersluis (PI Utrecht)! Hier kregen we te horen welk beleid de gevangenis voert en kregen we een presentatie van de herstelconsulente die daar werkzaam is. Zij vertelde over haar verschillende werkzaamheden, waarbij haar voornaamste taak is om gedetineerden te begeleiden in het herstellen van banden met familie, slachtoffer(s), de samenleving en (niet onbelangrijk) zichzelf. Dit probeert ze door middel van individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten, waaronder het programma “puinruimen”. Hier worden verschillende organisaties uitgenodigd die vertellen over mogelijke hulp die gedetineerden kunnen krijgen en daarnaast delen verschillende ervaringsdeskundigen hun verhaal. Belangrijke elementen hierbij zijn de mogelijkheid tot een slachtoffer-dadergesprek, het behouden of herstellen van banden met familie en eventuele kinderen en het leren omgaan met het feit dat ze een delict hebben gepleegd.
Na de presentatie kregen we een rondleiding door zowel de gesloten als open inrichting. Bij de open inrichting hebben de gedetineerden een telefoon tot hun beschikking en worden ze door middel van een Penitentiair Programma voorbereid op terugkeer in de maatschappij. Daarnaast hebben we een bezoekje gebracht aan de bibliotheek, waar de gedetineerden één keer per week verschillende boeken mogen lenen. Ook is veel kunst aanwezig in de PI, wat zorgde voor een informelere ervaring dan bezoeken aan andere PI’s.
Als afsluiter kregen we een door gedetineerden geserveerde lunch, inclusief geweldige kroketjes. Al met al hebben we een hele leuke en leerzame dag gehad!