Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Beste,

Namens het XVIIe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie nodig ik u van harte uit voor de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De vergadering zal plaatsvinden op woensdag 13 februari vanaf 18.30 uur in lokaal Polak 1-20 op de Erasmus Universiteit te Rotterdam. De vergadering zal hier tot 23.30 uur plaatsvinden. Indien de vergadering dan nog niet is afgerond, zullen wij ons begeven naar Eendrachtsplein 10 en daar de vergadering voortzetten.

De agenda van deze avond luidt als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Ingekomen stukken
5. Goedkeuring notulen Wissel Algemene Ledenvergadering op 12 september 2018
6. Halfjaarlijks verslag XVIIe bestuur der Criminologie In Actie
a. Voorzitter
b. Secretaris
c. Penningmeester/Vice-voorzitter
d. Commissaris Externe Betrekkingen
e. Commissaris Interne Betrekkingen
f. Commissaris Media
7. Financieel Halfjaarlijks verslag
8. Evaluatie HR-wijziging art. 12: zwarte lijst en procedure
9. Halfjaarlijks verslag Beleidsadviescommissie 2018-2019
10. Halfjaarlijks verslag Kascontrolecommissie 2018-2019
11. Halfjaarlijks verslag Beroepscommissie 2018-2019
12. Decharge en installatie sectielid Beleidsadviescommissie 2018-2019
13. W.v.t.t.k.
14. Rondvraag
15. Afsluiting

De notulen van de afgelopen Wissel Algemene Ledenvergadering van 12 september 2018 zullen vanaf woensdag 30 januari ter inzage liggen op onze bestuurskamer in Sanders L0.06.

Hopelijk tot ziens op de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Namens het XVIIe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie,

Lieke van der Meule
Secretaris
XVIIe bestuur der studievereniging Criminologie in Actie