Wissel Algemene Ledenvergadering

Beste leden,
 
Namens het h.t. XVIe en het f.t. XVIIe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie nodig ik u van harte uit voor onze Wissel Algemene Ledenvergadering. De vergadering zal plaatsvinden op woensdag 12 september. U bent welkom vanaf 17:30 in lokaal Polak 1-10 op de Erasmus Universiteit te Rotterdam. De vergadering zelf zal om 18:00 aanvangen.
 
Op deze avond zullen wij de volgende agenda bespreken:
     1. Opening
     2. Mededelingen
     3. Vaststellen agenda
     4. Ingekomen stukken
     5. Goedkeuring notulen Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 1 maart 2018
     6. Jaarlijks verslag XVIe bestuur der Criminologie In Actie
          a. Voorzitter
          b. Secretaris
          c. Penningmeester/Vice-voorzitter
          d. Commissaris Externe Betrekkingen
          e. Commissaris Interne Betrekkingen
          f. Commissaris Media
     7. Financieel jaarverslag
     8. Jaarverslag Beleidsadviescommissie 2017-2018
     9. Jaarverslag Kascontrolecommissie 2017-2018
     10. Jaarverslag Beroepscommissie 2017-2018
     11. Evaluatie HR-wijziging art. 12: zwarte lijst en procedure
     12. Bespreking voorstel toevoeging art. 44: disputenkwestie
     13. Decharge Beleidsadviescommissie 2017-2018
     14. Decharge Kascontrolecommissie 2017-2018
     15. Decharge Beroepscommissie 2017-2018
     16. Decharge XVIe Bestuur der s.v. Criminologie In Actie
     17. Installatie XVIIe Bestuur der s.v. Criminologie In Actie
     18. Beleidsrede XVIIe Bestuur der s.v. Criminologie In Actie
     19. Begroting 2018-2019
     20. Installatie Beleidsadviescommissie 2018-2019
     21. Installatie Kascontrolecommissie 2018-2019
     22. Installatie Beroepscommissie 2018-2019
     23. W.v.t.t.k.
     24. Rondvraag
     25. Afsluiting
 
De notulen van de afgelopen Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 1 maart 2018 liggen vanaf vandaag ter inzage op ons kantoor in Sanders 0.06. Wij hopen u allen te zien op de WALV!
 
Namens het h.t. XVIe en f.t. XVIIe bestuur,
 
Sibèle Tosun
h.t. Secretaris
XVIe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie