CIROC-seminar 18 april: de achterdeur van de coffeeshop

Op woensdag 18 april 2018 vindt er weer een CIROC-seminar plaats.
Het thema is: de achterdeur van de coffeeshop: een vooruitblik op de experimenten

Het gedoogbeleid met betrekking tot soft drugs heeft geleid tot de zogenoemde ‘voordeur-achterdeur’ paradox. Consumenten kunnen kleine hoeveelheden cannabis kopen, maar de exploitanten van de coffeeshops zijn bij het bevoorraden van hun etablissementen op criminele leveranciers aangewezen.

Gevolg: een schemergebied voor criminele samenwerkingsverbanden, een hoge vlucht van productie en handel van wiet en grote maatschappelijke problemen.

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-3 zijn experimenten aangekondigd in relatie tot de productie en levering van wiet aan de coffeeshops (de ‘achterdeur’). Het voorstel zou de ongemakkelijke situatie waarin coffeeshophouders nu zitten, moeten wegnemen: in plaats van inkopen bij  criminele organisaties, kunnen ze het betrekken bij een door de overheid aangewezen en gecontroleerde teler. Zo zou de georganiseerde criminaliteit de wind uit de zeilen kunnen worden genomen: niet langer bepalen criminele groepen wat aan de coffeeshops wordt geleverd.

Een adviescommissie bereidt de experimenten in zes tot tien (middel-)grote Nederlandse gemeenten voor.

In dit CIROC-seminar wordt aan de vooravond van de experimenten de balans van het Nederlandse softdrugsbeleid opgemaakt en wordt een blik vooruit geworpen op de inrichting en de te verwachten effecten. Interessant in dat verband is, dat veel gemeenten een ander soort experiment voorstaan dan het kabinet voor ogen heeft. Om die reden wordt gepleit om in de experimenten enige variatie aan te brengen. Dat wil het kabinet echter niet: de experimenten moeten in elke stad hetzelfde zijn van opzet en de verkoop van wiet moet lopen via de coffeeshops.

Tijdens het seminar op 18 april zullen allereerst de ontwikkelingen in Nederland op softdrugsterrein in historisch en internationaal perspectief worden geplaatst. Vervolgens zal vanuit verschillende standpunten – bestuur, rechtshandhaving en wetenschap – specifiek worden ingezoomd op de aangekondigde experimenten.

Lijkt jou dit een interessante seminar? Koop dan vóór 9 april je kaartje voor slechts €30 (i.p.v. €195) via www.ciroc.nl. Kijk voor meer informatie over de seminar op www.ciroc.nl of klik hier.