Uitnodiging HALV

Beste,

Namens het h.t. XVIe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie nodig ik u van harte uit voor onze Halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering. De vergadering zal plaatsvinden op donderdag 1 maart vanaf 18:00 in lokaal T3-06 op de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Op deze avond zullen wij het volgende bespreken:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Ingekomen stukken
 5. Goedkeuring notulen Wissel Algemene Leden Vergadering op 13 september 2017
 6. Halfjaarlijks verslag XVIe bestuur der Criminologie In Actie
  1. Voorzitter
  2. Secretaris
  3. Penningmeester/Vice-voorzitter
  4. Commissaris Externe Betrekkingen
  5. Commissaris Interne Betrekkingen
  6. Commissaris Media
 7. Financieel Halfjaarlijks verslag
 8. Halfjaarlijks verslag Beleidsadviescommissie 2017-2018
 9. Halfjaarlijks verslag Kascontrolecommissie 2017-2018
 10. Halfjaarlijks verslag Beroepscommissie 2017-2018
 11. Voorstel tot wijziging artikel 26 HR:
  1. Wijzigen periode Halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering
 12. Voorstel tot uitbreiding artikel 12 HR:
  1. Zwarte lijst en procedure
 13. W.v.t.t.k.
 14. Rondvraag
 15. Afsluiting

Aansluitend zal er een borrel plaatsvinden. De locatie hiervan zal later nog via onze Facebookpagina en de website bekend worden gemaakt. De notulen van de afgelopen Wissel Algemene Leden Vergadering van 13 september 2017 zullen vanaf donderdag 15 februari ter inzage liggen op onze nieuwe kamer in Sanders 0.06.

Hopelijk tot ziens bij de HALV,

Namens het XVIe bestuur,
 

Sibèle Tosun

h.t. Secretaris
XVIe bestuur der studievereniging Criminologie in Actie