Criminele (criminologie)studenten?!

Criminologiestudenten zijn hele dagen bezig met leren over criminaliteit: wat is criminaliteit precies? Waarom pleegt iemand criminaliteit? Wat zijn de beste manieren om criminaliteit te bestrijden? Er wordt ingegaan op de aard en omvang van criminaliteit onder jongeren, allochtonen, autochtonen, mannen, vrouwen, laagopgeleiden en hoogopgeleiden. In dit rijtje mis ik een belangrijke bevolkingsgroep waar ik zelf ook bij hoor, namelijk studenten. In de twee jaar dat ik de studie criminologie volg, is deze groep nog nooit aan bod gekomen. En omdat ik – en ik denk velen die dit artikel lezen – tot deze groep behoor, ben ik benieuwd hoe het gesteld is met criminaliteit onder studenten.

Door Louise Huijbregts

Studenten zijn volgens de statistieken geen lieverdjes. Vaak beginnen HBO-studenten met studeren wanneer zij ongeveer 17 jaar oud zijn en universitaire studenten beginnen hun studie gemiddeld rond hun 18e levensjaar. De age-crime curve laat zien dat personen tussen hun 12 en 23 jaar het vaakst criminaliteit plegen (Richards, 2011). Daar valt een groot deel van de studenten gedurende (bijna) heel hun studie onder: de gemiddelde student laat daarom statistisch gezien vaker crimineel gedrag zien dan bijvoorbeeld een persoon tussen de 40 en 50 jaar. Het gaat dan vooral om niet-gewelddadige delicten, zoals winkeldiefstallen of verkeersovertredingen. De mate waarin een persoon criminaliteit pleegt, daalt drastisch rond het 23e levensjaar. Rond deze leeftijd studeren veel studenten af en beginnen zij met werken. Deze levensfase brengt met zich mee dat er meer op het spel staat, zoals een baan of huis, waardoor criminaliteit een minder aantrekkelijk alternatief is (Richards, 2011).

Daarnaast blijkt dat een groot deel van de studenten crimineel gedrag vertoont tijdens het uitgaan (Studenten.net, 2011). Er is gekeken naar verschillende typen crimineel gedrag, variërend van het uitschelden van een ander tot betrokkenheid bij een vechtpartij. Tijdens het stappen scheldt 41,8% van de HBO- en WO-studenten wel eens iemand uit. 30,2% van de studenten heeft wel eens ruzie in de kroeg en 9,5% van de studenten is wel eens in een gevecht betrokken geraakt tijdens een avondje uit. Vooral als je een mannelijke student bent, is de kans groot dat je dit herkent. Mannelijke studenten plegen namelijk bijna 2 keer zo vaak als vrouwelijke studenten een delict tijdens een stapavond.

Tot zover zijn mijn bevindingen voor mij en mijn medestudenten niet erg positief, maar every story has two sides.

Er zijn dan ook genoeg theorieën en onderzoeken te vinden waaruit voortvloeit dat studenten eigenlijk relatief weinig criminaliteit plegen. Een voorbeeld is de bekende social control-theorie van Hirschi, die inhoudt dat iemand minder snel geneigd zal zijn criminaliteit te plegen wanneer deze persoon meer banden heeft met de samenleving (Hirschi, 1969). Er zijn vier categorieën bindingen: attachment, involvement, commitment en belief.  Het volgen van een studie is een vorm van involvement, omdat studeren tijd kost en die tijd kan een student daarom niet besteden aan criminaliteit. Ook is het een vorm van commitment, omdat studenten door het volgen van een studie proberen doelen te bereiken, zoals een goede baan. Criminaliteit kan deze doelen in de weg staan en is daarom niet aantrekkelijk.

Wat mij betreft kan gesteld worden dat studenten geen engeltjes zijn. Regelmatig zijn zij betrokken bij uitgaansgeweld en ook plegen zij volgens de age crime-curve bovengemiddeld vaak andersoortige, niet-gewelddadige delicten. Het gaat dan vooral om veelvoorkomende criminaliteit. Aan de andere kant zijn er ook onderzoeken en theorieën die juist het tegenovergestelde stellen: studenten zijn juist helemaal niet vaak betrokken bij criminaliteit. Dit is natuurlijk alles behalve eenduidig en een echte conclusie is er daarom niet. Ik zou daarom zeggen: kijk eens om je heen naar je medestudenten, of – als je geen student bent – naar de studenten die je kent. Wat denk jij?

Bronnen

Hirschi, T. (1969). Causes of Delinquency. University of California Press.

Richards, K. (2011). What makes juvenile offenders different from adult offenders? Crime and Criminal Justice, 409, pp. 401-420.

Studenten.net. (2011). Agressie en criminaliteit onder studenten. Geraadpleegd op 28 oktober 2017 van https://www.studenten.net/artikel/agressie-en-criminaliteit-onder-studenten.