CIROC-seminor 16 december: corruptie in de rechtshandhaving

Op woensdag 16 december 2017 vindt er weer een CIROC-seminar plaats.
Het thema is corruptie in de rechtshandhaving:

In september j.l. verscheen het rapport van een onderzoek naar ernstige integriteitsschendingen binnen vier rechtshandhavingsorganisaties – de politie, Douane, Koninklijke Marechaussee (KMar) en Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD) – die in verband kunnen worden gebracht met georganiseerde criminaliteit (Nelen en Kolthoff, 2017).

Een van de hoofdconclusies uit dat rapport luidt, dat er geen aanwijzingen zijn dat het aantal corruptiegevallen binnen de rechtshandhaving in de afgelopen vijf jaar is toegenomen, maar dat de ernst van de zaken wel is veranderd: onderzoekende instanties, zoals de Rijksrecherche, worden geconfronteerd met integriteitsschendingen van politiemensen, douaniers of andere rechtshandhavers van een zwaarder kaliber.

Georganiseerde criminaliteit, zoals die zich in Nederland manifesteert, lijkt gedurende de afgelopen vijf jaar in meer dan één opzicht te zijn verhard. Afgezien van het geweldgebruik en het ogenschijnlijke gemak waarmee liquidaties plaatsvinden in het criminele milieu, is de druk op de rechtshandhaving in de vorm van provocatie, intimidatie en corruptie van rechtshandhavers opgevoerd.

Hoe moeten we deze ontwikkeling duiden? Is er sprake van een trendbreuk?
Zoeken criminelen in plaats van de overheid zoveel mogelijk te mijden, steeds
meer de confrontatie met diezelfde overheid? Deze en nog veel meer vragen staan centraal bij het CIROC-seminar.

Ben jij benieuwd wat de antwoorden zijn op bovenstaande vragen? Koop dan vóór 6 december je kaartje voor slechts €15 via www.ciroc.nl.