Boksen voor een baan

“Laat je niet knock-out gaan, maar boks voor een baan!”, zo luidt het motto van “Ome” Jan Schildkamp, een ervaren vechtsporter uit Hoogvliet. Ome Jan, een persoonlijke kennis van mij, richtte in 1993 het succesvolle resocialisatieproject “Opboxen” op in Hoogvliet. Via dit project kunnen criminele jongeren of jongeren die dreigen af te glijden naar criminaliteit, leren om meer regelmaat in hun leven te krijgen. Ook kunnen zij via “Opboxen” verscheidene diploma’s halen om hen zo op het rechte pad te houden.

Door: Joris van Deursen

Eerst een stukje geschiedenis! Het begon in 1976, toen Ome Jan (inmiddels al een officiële internationale trainer voor de Nederlandse Boks Bond, N.B.B.) werd benaderd door een clubhuis in Hoogvliet. Een tiental jongeren in dit clubhuis dreigde af te glijden naar het criminele circuit. Ome Jan besloot de jongeren bokslessen te geven in het clubhuis, maar al snel werd de groep te groot voor die ruimte. Met behulp van zijn eigen financiële middelen verbouwde Ome Jan daarom in 1980 een voormalig schoolgebouw tot een boksschool. Ook gaf hij op speelse wijze les aan jeugd tot en met 12 jaar. De groep was inmiddels uitgegroeid tot 80 man, waardoor verhuisd moest worden naar Sporthal De Aveling te Hoogvliet. Ome Jan besloot om een aantal jongeren die geen dagbesteding hadden gratis bokslessen te geven. Wel verplichtte hij deze jongeren om naast het boksen ook andere lessen te volgen, gericht op agressieregulatie, Nederlandse taal en arbeidsoriëntatie. In 1992 dreigde de deurwaarder de boksschool van Ome Jan te sluiten wegens fiscale redenen. Na langdurige gesprekken met de gemeente Hoogvliet, politie, reclassering en Werkstad werd daarom in 1993 de stichting “Opboxen” opgericht.

Deze stichting bestaat niet alleen uit boksen: er wordt ook les gegeven. Er is een samenwerking opgezet met onder andere de reclassering, het Leger des Heils, het basisonderwijs, de buitenschoolse opvang, de Raad voor de Kinderbescherming, het Delta psychiatrisch centrum, het Jongerenloket SoZaWe Rotterdam en de BRES (Beweging, Recreatie en Spel). Het weekprogramma van “Opboxen” beslaat vier dagen. Veel van deze jongeren hebben te weinig regelmaat in hun leven, wat hun criminele activiteiten (met name ’s nachts) faciliteert. Door middel van een intensieve persoonlijke begeleiding worden zelfredzaamheid en (zelf)vertrouwen bij de jongeren gestimuleerd. Dit kan hun kansen op een vervolgopleiding en een reguliere baan vergroten. Het bestuur van de stichting staat onder leiding van Jan Schildkamp en zijn zoon John Schildkamp, die tevens projectleider is. Ook gaan zij beiden als persoonlijke begeleiders van de jongeren naar bepaalde instellingen (zoals reclassering, gemeente, etc.) om bijvoorbeeld te helpen met het aanvragen van een uitkering.

Inmiddels is “Opboxen” uitgegroeid tot een volwaardig resocialisatie project gericht op het verbeteren van de toekomst van (bijna) criminele jongeren. De focus hierbij ligt veelal op het veranderen van het leefritme en gedrag van hun deelnemers. Natuurlijk kunnen we hier de link leggen met socio-criminologische theorieën, zoals de routine activiteitentheorie van Cohen en Felson (Newburn, 2013; Carrabine et al., 2014). Deze theorie stelt dat de oorzaak van criminaliteit ligt in de routine activiteiten van de dader. Voorbeelden hiervan zijn de leefstijl, de leefomgeving en de leefomstandigheden – factoren die Ome Jan in zijn jarenlange ervaring herkent als criminogene stimulansen. Hij spreekt ook over contra-indicatoren als alcohol- en drugsverslaving en psychiatrische problematiek die de kans op het plegen van criminaliteit vergroten. Deze indicatoren kunnen in verband worden gebracht met meer biologische criminologische theorieën (Newburn, 2013).

Niet onbelangrijk om te vermelden is dat Ome Jan voor zijn goede werk in 1999 tot “Rotterdammer van het Jaar” is verkozen. In 2000 behaalde hij zelfs de derde plaats bij de verkiezing van “Rotterdammer van de Eeuw”! Ook is Ome Jan Koninklijk onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Verder is de stichting “Opboxen” in 1997 het onderwerp geweest van televisieprogramma “De Uitdaging” van Angela Groothuizen, om de sportschool wegens een financiële tegenslag te renoveren.

Concluderend, de boksschool van Ome Jan Schildkamp is in dertig jaar tijd uitgegroeid tot een succesvol resocialisatie project dat samenwerkt met tal van instanties. Dit project heeft als doel jongeren op het rechte pad te krijgen door hen meer regelmaat in hun leven te bieden, maar ook door lessen aan te bieden om diploma’s te halen. Hierdoor hebben de jongeren een grotere kans op de arbeidsmarkt. Kortom: (op)boksen blijkt dus een ontzettend goede manier te zijn om op het rechte pad te blijven!

Bronnen:

Carrabine, E., Cox, P., Fussey, P., Hobbs, D., South, N., Thiel, D., & Thurton, J. (2014). Criminology: a  sociological introduction [134-148] (3e druk). New York (NY): Routledge.

Newburn, T. (2013). Criminology [131-146; 305-317] (2e druk). Abingdon: Routledge.

Stichting Opboxen: Stichting Opboxen. (z.d.) Geraadpleegd op 7 november 2017, van http://www.opboxen.nl/