Uitnodiging WALV

Beste leden,

Namens het h.t. XVe en f.t. XVIe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie nodig ik u van harte uit voor de Wissel Algemene Leden Vergadering der studievereniging Criminologie In Actie. De vergadering zal plaatsvinden op woensdag 13 september vanaf 18:00 in Polak lokaal 1-08 op de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

 Hieronder volgt de agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Ingekomen stukken
 5. Goedkeuring notulen Halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering op 23 februari 2017
 6. Jaarlijks verslag XVe bestuur der Criminologie In Actie
  a. Voorzitter
  b. Secretaris
  c. Penningmeester/Vice-voorzitter
  d. Commissaris Externe Betrekkingen
  e. Commissaris Interne Betrekkingen
  f. Commissaris Media
 7. Financieel Jaarverslag
 8. Jaarlijks verslag Beleidsadviescommissie 2016-2017
 9. Jaarlijks verslag Kascontrolecommissie 2016-2017
 10. Jaarlijks verslag Beroepscommissie 2016-2017
 11. Decharge Beleidsadviescommissie 2016-2017
 12. Decharge Kascontrolecommissie 2016-2017
 13. Decharge Beroepscommissie 2016-2017
 14. Decharge XVe bestuur der s.v. Criminologie In Actie
 15. Installatie XVIe bestuur der s.v. Criminologie In Actie
 16. Beleidsrede XVe bestuur der s.v. Criminologie In Actie
 17. Begroting 2017-2018
 18. Voorstellen tot wijziging HR:
  a. Voorstel wijziging art. 11.4j.
  b. Voorstel wijziging art. 11.7.
 19. Installatie Beleidsadviescommissie 2017-2018
 20. Installatie Kascontrolecommissie 2017-2018
 21. Installatie Beroepscommissie 2017-2018
 22. W.v.t.t.k.
 23. Rondvraag
 24. Afsluiting

Aansluitend zal er een borrel plaatsvinden. De locatie hiervan zal later nog bekend worden gemaakt.

De notulen van de Hafjaarlijkse Algemene Leden Vergadering zullen vanaf woensdag 30 augustus ter inzage liggen op kamer G3A-05.

Hopelijk tot ziens bij de WALV,

Met vriendelijke groet,

Sibèle Tosun
f.t. Secretaris
XVIe bestuur der studievereniging Criminologie in Actie