De Nederlandse drugsbaron: wie is hij en wat is zijn werkwijze?

De afgelopen jaren is er in verschillende series en documentaires veel aandacht besteed aan grote drugsbaronnen. Mannen als Pablo Escobar en El Chapo verdienden als hoofd van een drugskartel miljarden dollars per jaar met het verhandelen van allerlei soorten drugs. De grote, bekende drugskartels opereren in Noord- en Zuid-Amerika. Hoe zit dit eigenlijk in Nederland? Bestaat er in ons land ook een vorm van kartelvorming of worden drugsdelicten in het algemeen gepleegd door individuen? Kortom: wie is de Nederlandse drugsbaron en wat is zijn werkwijze?

Door Louise Huijbregts

Men gaat uiteraard alleen handelen in drugs wanneer er veel geld in te verdienen valt. Er wordt geschat dat de omvang van de criminele economie in Nederland minstens 2,7 miljard euro bedraagt (Rensman, 2013). Zo’n 40% van de criminele economie bestaat uit drugsactiviteiten (Kazemier, Bruil, Van de Steeg & Rensman, 2013). Dat houdt in dat  in de drugseconomie in Nederland minimaal 1,08 miljard euro omgaat. Belangrijk om op te merken is dat het moeilijk is om een schatting te maken van criminele activiteiten, waardoor de werkelijke bedragen vele malen hoger kunnen liggen. Er kan geconcludeerd worden dat er enorme bedragen omgaan in de drugswereld in Nederland en nu is de vraag wie deze grote bedragen innen, ofwel: wie zijn de Nederlandse drugsbaronnen?

Volgens politierapporten over drugs, bestaat de top van de Nederlandse drugswereld al jaren uit mensen die van oorsprong uit verschillende woonwagenkampen in het zuiden van Nederland komen (Dienst Nationale Recherche, 2012). Zij financieren en organiseren al jarenlang grootschalige productie en export van drugs. Echter, de laatste jaren zijn er twee nieuwe groepen die steeds meer betrokken raken in de drugswereld. Ten eerste zijn er steeds meer onervaren, jongeren die zelf synthetische drugs maken, zoals MDMA en XTC, om deze vervolgens te verhandelen (Dienst Nationale Recherche, 2012). Ten tweede houden ook Outlaw Motorcycle Gangs zich steeds meer bezig met illegale activiteiten rondom drugs (Dienst Nationale Recherche, 2012). De krantenkoppen over bijvoorbeeld Satudarah liegen er niet om en bevestigen de betrokkenheid deze motorclub bij drugscriminaliteit: ‘’Satudarah handelt in drugs’’ (Algemeen Dagblad, 17 februari 2016) en ‘’Grote drugszaak kan einde Satudarah worden’’ (Kouwenhoven, 14 november 2016).

De Nederlandse drugsbaronnen werken vaak op ongeveer dezelfde manier, namelijk in een schillenstructuur (Dienst Nationale Recherche, 2012). Deze structuur bestaat uit drie schillen, waarbij elke schil zich om de voorgaande schil bevindt. In de eerste schil zitten de topmensen, de Nederlandse drugsbaronnen. Het gaat hier om kleine, hechte groepjes van een aantal vertrouwenspersonen, waarbij familie- en vriendschapsbanden een grote rol spelen. De personen die zich in de eerste schil bevinden, sturen voornamelijk mensen uit de lagere schillen aan (Dienst Nationale Recherche, 2012). In de tweede schil, die zich om de harde kern bevind, zitten mensen in de directe omgeving van de Nederlandse drugsbaronnen die uitvoerend werk doen. Hun werkzaamheden zijn onder andere het maken van synthetische drugs en het leveren van deze drugs aan de mensen in de derde schil (Dienst Nationale Recherche, 2012). De mensen in de deze derde schil zijn de dealers die de drugs daadwerkelijk aan de consument verkopen. Zij opereren vaak alleen en hebben de grootste kans om opgepakt te worden. Ze staan op grote afstand van de harde kern en weten niet hoe de structuur van de drugsorganisatie in elkaar zit (Dienst Nationale Recherche, 2012). Door deze beschrijving lijkt het alsof er in deze samenwerkingsverbanden goed georganiseerd in elkaar zitten en van vrij grote omvang zijn. Dit beeld is niet helemaal kloppend. Er is inderdaad sprake van een schillenstructuur, maar de samenwerkingsverbanden zijn maar relatief klein en hangen losjes samen. Dit betekent dat er In Nederland ontzettend veel kleine samenwerkingsverbanden zijn, die zich allemaal bezighouden met drugs. Ook is de hiërarchische scheiding tussen de verschillende schillen niet strikt (Paoli, 2002). De drugswereld oogt georganiseerd, maar in werkelijkheid valt dit alles mee (Paoli, 2002).

De Nederlandse drugsbaron blijkt typisch een persoon uit een woonwagenkamp in Zuid-Nederland te zijn, een hobbyist of een lid van een Outlaw Motorcycle Gang. Deze drugsbaronnen hebben kleine samenwerkingsverbanden onder zich, die in de verste verte niet lijken op de drugskartels die Noord- en Zuid-Amerika beheersen. Deze grote drugskartels zijn goed georganiseerd en hebben een duidelijke hiërarchische indeling. Hoewel de Nederlandse drugsorganisaties vaak in een schillenstructuur opereren, zijn zij verre van goed georganiseerd en zijn zij zeer beperkt in omvang. Het zal in Nederland daarom niet snel gebeuren dat er een grote drugsbaron á la Pablo Escobar oprijst en met zijn kartel ons land in zijn macht zal houden.

Bronnen

Algemeen Dagblad (17 februari 2016). Satudarah handelt in drugs. Algemeen Dagblad. Geraadpleegd op 4 juni 2017 van http://www.ad.nl/binnenland/satudarah-handelt-in-drugs~a26f365e9/

Dienst Nationale Recherche (2012). Synthetische drugs en precursoren. Woerden: Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).

Kazemier, B., Bruil, A. Steeg, A. van de, & Rensman, M. (2013). The contribution of Illegal Activities to National Income of the Netherlands. Public Finance Review, 41(5), pp. 544-577.

Kouwenhoven, A. (2016, 14 november). Grote drugszaak kan einde Satudarah worden. NRC. Geraadpleegd op 4 juni 2017, van https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/14/grote-drugszaak-kan-einde-satudarah-worden-5278665-a1531661

Paoli, L. (2002). The Paradoxes of Organized Crime. Crime, Law & Social Change, 37, pp. 51-97.

Rensman, M. (2013). Illegale activiteiten in de nationale rekeningen. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.