Internationale researchmaster criminologie in de maak

Een tweejarige master waarbij je als criminologiestudent in minimaal drie verschillende steden over de wereld gaat studeren: binnenkort is het mogelijk. Vanaf september 2018 komt er in het aanbod van criminologische masters waarschijnlijk een tweejarige internationale researchmaster bij. Een primeur in de criminologie.

Door Marko de Haan

De sectie criminologie van de Erasmus Universiteit is samen met drie andere universiteiten midden in het ontwikkelingsproces van deze master. Initiatief kwam vanuit Rotterdam, licht René van Swaaningen toe, die hierbij namens de sectie het voortouw heeft genomen. “Toen zijn we op zoek gegaan naar partners die raakvlakken hebben met de thema’s waar wij ook veel mee doen. Dat werden Gent, Bologna en Kent. In eerste instantie zat daar ook een Turkse universiteit bij, maar gezien de politieke toestand daar is het lastig om een Turkse accreditatie te krijgen.”

In de master, waar plek zal zijn voor ongeveer vijftig studenten, staan de thema’s border crossing, security and social justice centraal. “Het gaat om globalisation, migration, organised crime en alles wat daarmee samenhangt. Elke partneruniversiteit heeft daarbinnen zijn eigen specialisme waar het op gaat focussen.”

Focus op onderzoek

Masterbreed ligt de focus op onderzoek. “In het tweede jaar van de master – het researchjaar – gaan studenten het hele jaar aan de slag met hun eigen onderzoek. Dit kan aan een van de partneruniversiteiten, maar ook bij associated partners zoals de universiteiten in Hamburg, Boedapest of Settat (in Marokko), of bijvoorbeeld de ombudsman van Griekenland. We proberen ook NGO’s binnen te halen zoals Statewatch en Amnesty International.”

Waarom de sectie criminologie aan de EUR besloot deze master op te zetten? “We zien ten eerste dat veel studenten een tweede master of bachelor doen: ik denk dat internationale ervaring veel belangrijker is. Steeds meer banen in de criminologie zijn internationaal georiënteerd. Bovendien zijn we de enige internationale researchmaster in Europa in de criminologie,” legt van Swaaningen uit.

Daarnaast wil de sectie ook het kwalitatieve onderzoek stimuleren. “Maar kwalitatief onderzoek kost veel tijd, terwijl steeds minder tijd wordt vrijgemaakt om een promotietraject te doorlopen. Door deze onderzoeksmaster te doen, kunnen studenten zich in het researchjaar al bezig houden met een voorstel voor promotieonderzoek en kunnen ze misschien al iets publiceren. Daardoor heb je al een streepje voor als je gaat solliciteren naar een promotieplek.”

Tot slot is er ook nog een belang voor de sectie. “Wij willen graag een internationale uitstraling hebben. Daar wil de Rotterdamse opleiding criminologie zich mee onderscheiden. Deze master kan fungeren als visitekaartje voor de internationale uitstraling.”

Goede kans op Erasmus Mundus accreditatie

Een Europese (Erasmus Plus) subsidie om de opleiding verder te ontwikkelen is al binnen. De verplichte accreditatie om diploma’s te kunnen uitgeven (van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) wordt dit jaar aangevraagd. De master wil zich ook richten op de prestigieuze Erasmus Mundus accreditatie. Als dat lukt is de master een van de weinige masters aan de EUR met een dergelijke accreditatie. “Het is eigenlijk het goldlabel van je opleiding. Bovendien kunnen studenten dankzij die accreditatie aanspraak maken op beurzen.” Een fijne bijkomstigheid, want vanwege het internationale karakter zullen de collegegelden hoger liggen dan bij de meeste masters.

Slechts 12 procent van de Erasmus Mundus accreditatie aanvragen wordt gehonoreerd, maar Van Swaaningen heeft hoop: “Ik denk dat wij een goede kans maken met de focus waar onze master op ligt. Voor de accreditatie moet het vakgebied van de master namelijk ook een onderzoeksveld zijn, waar EU prioriteit vanuit gaat. Nou, ik durf wel te zeggen dat dat het geval is.”