HALV

Beste leden,

Wij nodigen u van harte uit voor de Halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering der studievereniging Criminologie In Actie. De vergadering zal plaatsvinden op donderdag 23 februari vanaf 17:00 in lokaal C2-05 op de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Hieronder volgt de agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Ingekomen stukken
 5. Goedkeuring notulen Wissel Algemene Leden Vergadering op 7 september 2016
 6. Halfjaarlijks verslag XVe bestuur der Criminologie In Actie
  1. Voorzitter
  2. Secretaris
  3. Penningmeester/Vice-voorzitter
  4. Commissaris Externe Betrekkingen
  5. Commissaris Interne Betrekkingen
  6. Commissaris Media
 7. Financieel Halfjaarverslag
 8. Halfjaarlijks verslag Beleidsadviescommissie 2016-2017
 9. Halfjaarlijks verslag Kascontrolecommissie 2016-2017
 10. Halfjaarlijks verslag Beroepscommissie 2016-2017
 11. Installatie Beroepscommissie 2016-2017
 12. Voorstel tot wijziging HR artikel 17.2: procedure uitzetting leden commissies
 13. W.v.t.t.k.
 14. Rondvraag
 15. Afsluiting

Aansluitend zal er een borrel plaatsvinden. De locatie hiervan zal later nog via onze Facebookpagina en de website bekend worden gemaakt.

De notulen van de Wissel Algemene Leden Vergadering zullen vanaf donderdag 9 februari ter inzage liggen op kamer G3A-05.

Hopelijk tot ziens bij de WALV,

XVe bestuur der s.v. Criminologie In Actie