Uitnodiging WALV

Namens het h.t. XIVe bestuur en het f.t. XVe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie nodig ik u van harte uit voor de Wissel Algemene Leden Vergadering der studievereniging Criminologie In Actie. De vergadering zal plaatsvinden op woensdag 7 september vanaf 17:30. Anders dan voorheen zal de WALV plaatsvinden op twee locaties. We zullen beginnen in zaal C2-5  bij de Erasmus Universiteit. Vervolgens zullen we rond 23:00 de WALV vervolgen bij een externe locatie die gedurende de vergadering bekend wordt gemaakt.

Hieronder volgt de agenda:

Voor de WALV zijn er een aantal aanvullingen op de agenda gekomen. Hieronder volgt de gewijzigde agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Ingekomen stukken
  1. Stemgerechtigden
  2. Voorstel wijziging 24.2
 5. Goedkeuring notulen Halfjaarlijks Algemene Leden Vergadering op 24 maart 2016
 6. Jaarlijks verslag XIVe bestuur der Criminologie In Actie
  1. Voorzitter
  2. Secretaris/Vice-voorzitter
  3. Penningmeester
  4. Commissaris Externe Betrekkingen
  5. Commissaris Activiteiten
  6. Commissaris Media
 7. Oprichting Stichting ICD
 8. Financieel jaarverslag
 9. Voorstel vernietiging uitspraak BC15/1601
 10. Jaarverslag Beleidsadviescommissie 2015-2016
 11. Jaarverslag Kascontrolecommissie 2015-2016
 12. Jaarverslag Beroepscommissie 2015-2016
 13. Voorstellen tot wijziging HR:
  1. Voorstel wijziging art. 11.4.j
  2. Voorstel wijziging art. 20.3
  3. Voorstel toevoeging art. onder kopje ‘van de
  4. Voorstel toevoeging art. onder ‘Van de Bestuurscommissies’
  5. Voorstel tot wijziging art 25.2
  6. Voorstel toevoeging art. 24.6
  7. Voorstel wijziging 24.2 (ingekomen stuk beroepscommissie)
 14. Decharge Beleidsadviescommissie 2015/2016
 15. Decharge Kascontrolecommissie 2015/2016
 16. Decharge Beroepscommissie 2015/2016
 17. Decharge XIVe bestuur der s.v. Criminologie In Actie
 18. Installatie XVe bestuur der s.v. Criminologie In Actie
 19. Beleidsrede XVe bestuur der s.v. Criminologie In Actie
 20. Begroting 2016/2017
 21. Installatie Beleidsadviescommissie 2016/2017
 22. Installatie Kascontrolecommissie 2016/2017
 23. Installatie Beroepscommissie 2016/2017
 24. W.v.t.t.k.
 25. Rondvraag
 26. Afsluiting

Aansluitend op de Wissel Algemene Leden Vergadering zal er voor de aanwezigen een borrel plaatsvinden op een locatie die tijdens ook tijdens de vergadering wordt bekendgemaakt. De notulen van de Halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering en de voorstellen tot wijziging en vernietiging zullen vanaf 24 augustus ter inzage liggen op de CIA-kamer, G3A-05.

Hopelijk tot ziens bij de Wissel Algemene Leden Vergadering,

Het h.t. XIVe en f.t. XVe bestuur der studievereniging der Criminologie In Actie