Partydrugs? Die zijn toch gevaarlijk en dodelijk!?

Iedereen ken het wel, de vele festivals die in de zomer worden gehouden. Heel de zomer door kun je losgaan op festivals als Awakenings, Decibel, Pinkpop en Dutch Valley. Uiteraard wordt er op een festival ook flink gedronken. Maar er zijn zelfs mensen die nog verder gaan en een snuifje cocaïne of een xtc-pilletje nemen, sommigen wel meer dan één. Deze drugs zijn voorbeelden van de zogenaamde ‘partydrugs’. Bij het woord ‘drugs’ worden mensen echter al snel bang en veel mensen durven het niet te gebruiken, want je kan eraan dood gaan, terwijl bij het woord alcohol iedereen lacht en (bijna) iedereen durft het wel te gebruiken. Hoe komt dat toch?

Door Klaas Müllenberg

Partydrugs zijn drugs die vooral worden gebruikt op festivals, dance- en housefeesten. Voorbeelden van partydrugs zijn zoals gezegd cocaïne, speed en xtc. Deze partydrugs kunnen een stimulerend gevoel geven zoals vrolijk(er) worden, behoefte krijgen om iemand te knuffelen en natuurlijk het actiever dansen op de muziek. Dat zijn positieve effecten van de partydrugs. Er zijn ook negatieve effecten zoals misselijkheid, kapot kauwen van de wangen en slapeloosheid (InfoNu, 2016). In het ergste geval kan een partydrug zelfs dodelijk zijn en dit is waarschijnlijk de reden waarom veel mensen geen partydrugs durven te gebruiken. In 2014 vielen namelijk bij het Amsterdam Dance Event drie doden als gevolg van drugs (Belgers, 2015). Een mediastorm kwam op en de negatieve reacties volgden elkaar in hoog tempo op. Toch lijkt het aantal druggerelateerde incidenten mee te vallen, want over een periode van acht jaar zouden zestien ernstige drugsincidenten hebben plaatsgevonden waarbij één dode viel (Belgers, 2015). Bovendien rukt de Amsterdamse ambulance twintig keer vaker uit vanwege incidenten met alcohol dan met partydrugs (Belgers, 2015). Niets erg dus om partydrugs te gebruiken zou je denken. CDA-Raadslid Shashavari is het hier echter absoluut niet mee eens en stelt: “Alcohol is legaal, drugs niet. Ja, alcohol zorgt voor meer problemen, maar dat zegt mij juist dat we níet soepeler moeten omgaan met drugs. Dan zouden er namelijk juist meer mensen gaan gebruiken. Voor veel mensen werpt de wet een zekere drempel op.” (Belgers, 2015, 15 oktober). Preventiemedewerker Floor van Bakkum van verslavingsinstantie Jellinek is het niet helemaal met deze stelling eens. Zij stelt namelijk dat je juridisch gezien drugs een probleem kunt noemen omdat het illegaal is, maar tegelijkertijd stelt zij ook dat drugsgebruik geen groot probleem is voor de volksgezondheid als je het vergelijkt met de gevolgen die alcohol of tabak voor de volksgezondheid hebben (Belgers, 2015). Van Bakkum stelt verder dat ook de media schuldig is aan de negatieve en angstige reacties op het gebruik van partydrugs. Zij zegt namelijk dat je niemand hoort over hoe leuk 350000 mensen het vijf dagen lang hebben gehad op het Amsterdam Dance Event en over wat dit event betekent voor Amsterdam (Belgers, 2015). Festivalorganisator Sjoerd Wynia is het met van Bakkum eens en zegt dat hij vaak genoeg hoor en wederhoor van journalisten mist en dat het hun taak is om iets uit te zoeken. Volgens hem wordt eerst een negatief artikel geplaatst over hoe makkelijk het is om drugs mee te nemen naar feesten en mensen reageren hier dan weer negatief op (Belgers, 2015).

“Alcohol is legaal, drugs niet. Ja, alcohol zorgt voor meer problemen, maar dat zegt mij juist dat we níet soepeler moeten omgaan met drugs. Dan zouden er namelijk juist meer mensen gaan gebruiken. Voor veel mensen werpt de wet een zekere drempel op.”

In ieder geval blijkt dat de media ervoor zorgt dat er veel over drugsgebruik op festivals wordt gepraat. Voorts stelt van Bakkum nog dat het risicoloos gebruiken van partydrugs niet bestaat, maar dat je deze wel verstandiger kunt gebruiken (Belgers, 2015). Dit kan bijvoorbeeld door de dosering laag te houden, niet meer dan een of twee glazen water per uur te drinken, geen alcohol erbij te drinken en je drugs te laten testen. Uit het artikel van Belgers (2015) en ook uit de reacties van mensen blijkt dus dat alcohol legaal en maatschappelijk geaccepteerd is en daarom wordt er geen probleem van gemaakt als mensen (te veel) alcohol drinken. Bij (te veel) drugsgebruik gebeurt dit wel omdat drugsgebruik illegaal is en niet wordt geaccepteerd door de maatschappij. Daarom maakt de media een probleem van (overmatig) drugsgebruik en niet van (overmatig) alcoholgebruik. Toch zou ik zelf drugsgebruik niet verbieden, mits de drugs goed en zuiver worden gemaakt en er moet voorlichting worden gegeven, voor zover dat nu nog niet wordt gedaan. Hierdoor weten mensen namelijk wat de drugs doen en waar ze aan toe zijn. Dit zorgt ervoor dat mensen verstandiger met het gebruik van partydrugs kunnen omgaan.

Bronnen

Belgers, J. (2015, 15 oktober). Zijn partydrugs eigenlijk echt een probleem? Geraadpleegd op 24 augustus 2016 via       http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4163713/2015/10/15/Zijn-          partydrugs-eigenlijk-echt-een-probleem.dhtml.

InfoNu (2016). Wat zijn en doen partydrugs? Geraadpleegd op 24 augustus 2016 via http://mens-         en-samenleving.infonu.nl/drugs/164923-wat-zijn-en-doen-partydrugs.html.