Informatie bestuurssollicitatie

Beste leden,

Gisteren hebben jullie je brandende vragen kunnen stellen aan het bestuur tijdens de bestuursinteresseborrel. Vanaf vandaag is de sollicitatie voor het XVe bestuur geopend.

Een bestuursjaar is waardevol en leerzaam jaar waarin je jezelf ontwikkelt op professioneel gebied, aan allerlei leerzame maar ook gezellige evenementen deelneemt en je je netwerk zult verbreden. Je hebt de kans om je in te zetten voor onze vereniging en je leert je studiegenoten beter kennen. Daarnaast staat het goed op je CV. Bij Criminologie In Actie is een bestuursfunctie parttime, dat houdt in dat je je studie gewoon kunt voortzetten. Volgend jaar bestaat CIA ook nog eens vijftien jaar, dat betekent dat het lustrum gevierd wordt en hier komen nog extra (feestelijke) activiteiten bij kijken.
Er zijn zes functies waarop je kunt solliciteren, daarnaast kun je ook solliciteren voor de functie van Vice-voorzitter.

Zo is de Voorzitter verantwoordelijk voor het algemene beleid dat de vereniging voert. Tevens ben je het gezicht van de vereniging, fungeer je als aanspreekpunt voor (actieve) leden, leid je het dagelijks bestuur en overzie je de activiteiten die worden uitgevoerd binnen Criminologie In Actie. Je bent eindverantwoordelijk voor de commissies en de activiteiten.

De Secretaris houdt zich hoofdzakelijk bezig met de ledenadministratie en het onderhouden van notulen van vergaderingen. Ook zul je in- en uitgaande post bijhouden en het CIA-archief beheren. Samen met de voorzitter onderhoud je het contact met de sectie.

De Penningmeester zorgt voor het financiële plaatje van de vereniging. Je houdt alle inkomende en uitgaande transacties bij, houdt de begroting up-to-date en in samenwerking met de Kascontrolecommissie zorg je ervoor dat de vereniging op financieel gebied gezond blijft.

De Commissaris Externe betrekkingen is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met externe partijen als sponsoren, contactpersonen voor activiteiten en dergelijke. Je draagt zorg voor sponsoring, communicatie en samenwerking tussen Criminologie In Actie en externe partijen.

De Commissaris Interne Betrekkingen (let op: voorheen was dit Commissaris Activiteiten) leidt de activiteitencommissie en zal zorg dragen over de formele en informele activiteiten.

De Commissaris Media zorgt voor de samenstelling en publicatie van het CIA-magazine. Ook draag je de zorg voor sociale media en de promotie van Criminologie In Actie.

Naast de bovengenoemde functie-omschrijvingen kun je ook (bijkomend) solliciteren voor de functie van Vice-voorzitter. Als Vice-voorzitter treed je als plaatsvervangend Voorzitter indien de Voorzitter afwezig is. Tevens ben je het aanspreekpunt voor overige bestuursleden. Er zijn ook nog de commissies waaraan ieder bestuurslid leiding geeft. Samen met de rest van het nieuwe f.t.-bestuur krijg je de kans om de commissies naar keuze te verdelen.

Ben jij gemotiveerd om het komend collegejaar CIA naar een hoger niveau te tillen? Stuur dan vóór zondag 10 april, 23.59 uur je sollicitatie in via https://www.svcia.nl/inschrijven/bestuurssollicitatie/.

Vermeld in je motivatiebrief in elk geval welke functies je eerste en tweede voorkeur hebben en indien je daar interesse in hebt de functie van Vice-voorzitter, waarom je graag in het XVe bestuur van CIA zou willen plaatsnemen, en waarom we jou zouden moeten aannemen. Vergeet ook niet om je cv in te sturen. Als je nog een vraag hebt over een bepaalde functie of iets anders betreffende de sollicitatie, schroom niet en mail gerust naar info@svcia.nl of mail naar de bestuursleden voor wie je een vraag hebt.

We zien graag jullie vragen en sollicitaties tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Het XIVe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie