Uitnodiging Halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering XIVe bestuur

Namens het XIVe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie nodig ik u van harte uit voor de Halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering der studievereniging Criminologie In Actie. De vergadering zal plaatsvinden op donderdag 24 maart van 18:00 tot 23:30 in zaal Y1-07 (Polak) op de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Hieronder volgt de agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Ingekomen stukken
 5. Goedkeuring notulen Wissel Algemene Leden Vergadering op 8 september 2015
 6. Halfjaarlijks verslag 14e bestuur der Criminologie In Actie
  1. Voorzitter
  2. Secretaris/Vice-voorzitter
  3. Penningmeester
  4. Commissaris Externe Betrekkingen
  5. Commissaris Activiteiten
  6. Commissaris Media
 7. Halfjaarlijks financieel verslag
 8. Halfjaarlijks verslag Kascontrolecommissie
 9. Halfjaarlijks verslag Beleidsadviescommissie
 10. Halfjaarlijks verslag Beroepscommissie
 11. Voorstel tot wijziging
  1. Titel Commissaris Activiteiten
 12. W.v.t.t.k.
 13. Rondvraag
 14. Afsluiting

Aansluitend op de Halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering zal er voor de aanwezigen een borrel plaatsvinden. De notulen van de Wissel Algemene Leden Vergadering en het voorstel tot wijziging zullen vanaf dinsdag 1 maart ter inzage liggen op de CIA kamer, G3A-05.

Hopelijk tot ziens bij de Halfjaarlijks Algemene Leden Vergadering,

Het XIVe bestuur der studievereniging der Criminologie In Actie