CIROC-seminar en NvC studiemiddag

Wisten jullie dat het als student mogelijk is om tegen gereduceerd tarief of zelfs gratis deel te nemen aan criminologische congressen? Dit voorjaar vinden er twee congressen plaats, waar het ook voor CIA-leden mogelijk is om deel te nemen.

  • Op vrijdag 15 april 2016 organiseert de divisie Biosociale Criminologie van de Nederlandse Vereniging van Criminologie in Den Haag de studiemiddag: ‘Biosociale Criminologie: Beloftes & Beperkingen’. Tijdens deze studiemiddag zal met name ingegaan worden op de stand van zaken van het biosociaal criminologisch onderzoek. Welke kennis hebben we op dit moment? Wat moet er op de onderzoeksagenda komen te staan? Wat is ervoor nodig om resultaten op dit terrein naar de praktijk te vertalen? Wat zijn de beperkingen en beloftes van dit veld? Voor meer informatie, bekijk de uitnodiging Studiemiddag NVC Biosociale Criminologie Aanmelding voor deze studiemiddag is gratis, maar wel verplicht. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar l.j.m.cornet@minvenj.nl. Vergeet niet te vermelden dat je CIA-lid bent!
  • Op woensdag 30 maart wordt het CIROC-seminar georganiseerd in Utrecht. Het thema is  ‘De onderste steen boven? Dilemma’s rondom waarheidsvinding in georganiseerde misdaadzaken’. Voor de leden van CIA is er een aangepaste prijs: het bijwonen van deze dag kost voor de leden slechts €15,- , een bedrag ver beneden de kostprijs. Aanmelden kan via www.ciroc.nl. Aanmelding is mogelijk tot 20 maart 2016. Meer informatie is te vinden in het programma Ciroc Seminar 30 maart 2016.