ICD: mensensmokkel en illegaliteit, ontvangen of terugsturen?

Vroeg in de ochtend reizen enkele Rotterdamse studenten af naar Leiden. Leuk stadje, maar daar is het de criminologiestudenten niet om te doen. Het is tijd voor het jaarlijks terugkerende, steeds groter wordende evenement: de Interstedelijke Criminologie Dag (ICD). Erg gezellig, maar vooral ook heel leerzaam. Dit jaar was het thema ‘mensensmokkel en illegaliteit, ontvangen of terugsturen?’

Door Marko de Haan

Bij aankomst in het statige Kamerlingh Onnes Gebouw werden we ontvangen in het restaurant. We kregen een kekke goody bag met daarin onder andere het CIA-magazine en een heerlijk chocolaatje. Met ongeveer honderd aanmeldingen waren er nog nooit zo veel mensen op de ICD.
Sprekers op deze dag waren onder andere: professor Van der Leun, gepromoveerd op het onderwerp migratie; ‘onze eigen’ professor Van Swaaningen; hoofd van de intelligenceafdeling van het team Internationale Misdrijven, meneer Cillessen; twee medewerkers van het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) en mensen van de Koninklijke Marechaussee.

Niets nieuws onder de zon
Migratie is niets nieuws onder de zon. Het is belangrijk om de huidige problematiek in de context van de tijd te zien. Iets wat meerdere sprekers probeerden duidelijk te maken. Al sinds de mens bestaat migreert deze de wereld over. Van Swaaningen haalde de Griekse mythen en de eerste homo sapiens aan.
Hij en professor van der Leun benadrukten ook dat Nederland als ontvangstland voor hetere vuren heeft gestaan: ‘Het lijkt alsof wij de enorme vluchtelingenstroom uit Joegoslavië in de jaren ’90 met zijn allen al vergeten zijn. Die was veel groter en daar zijn we prima bovenop gekomen. Bovendien was Nederland destijds nog niet ingericht op zoveel migranten. Dat is het nu wel.’
De oorzaak zit in de structuur van de samenleving en is volgens de professoren niet op te lossen met hekken. Op die manier gaan de vluchtelingen en de smokkelaars gevaarlijkere routes bedenken. Dit leidt dus niet tot een afname van mensen die gaan proberen de EU binnen te komen, maar zorgt wel voor meer sterfgevallen op de routes naar de EU. Dit is de paradox van handhaving.

‘Het lijkt alsof wij de enorme vluchtelingenstroom uit Joegoslavië in de jaren ’90 met zijn allen al vergeten zijn.’

Samenwerking
Om mensensmokkel, mensenhandel en illegaliteit aan te pakken, zal er goeie samenwerking en expertise nodig zijn blijkt uit de workshops gegeven door mensen van het EMM en van het Nationaal Vreemdelingen Informatieknooppunt (NVIK). Maar juist op de goede samenwerking is nog veel vooruitgang te boeken.
Van Tooren van het NVIK zegt: ‘Iedere organisatie heeft zijn eigen doelen en belangen. Te vaak stroken die nog niet met elkaar.’ ‘Veel verwijten zijn er onderling bij instanties wat veel te maken heeft met eigen belangen en eigen bestaansrecht’, merkte een student bij de workshop van het NIVK terecht op. Daarnaast is er bij veel organisaties sprake van een voor-wat-hoort-wat-cultuur. Van de Broek benoemt: ‘O, wee als een ander met de eer van jouw informatie strijkt.’

Advies
Wat kunnen wij als criminologen doen rond de vluchtelingenproblematiek? Van Swaaningen adviseert ons: ‘Naast onderzoek doen is het belangrijk dat je onjuiste ideeën pareert. Zoek de nuance en bagatelliseer problemen, die er wel degelijk zijn, niet. Ga bovenal niet mee in de sfeer van onverdraagzaamheid. ‘
‘Voor het geval je denkt: hij heeft makkelijk praten, hij krijgt ze niet in z’n achtertuin: ik woon naast een opvangcentrum voor asielzoekers in Amsterdam en ik heb geen last van ze. Ik maak wel eens een praatje met ze: het zijn normale, aardige mensen die veel heftige dingen hebben meegemaakt.’

Met dit advies op zak kunnen de criminologiestudenten weer terug naar Rotterdam. Een leerzame en gezellige dag was het. Voor iedereen aan te raden om een keer mee te maken. Je leert mensen kennen in de wereld van criminologie en doet wellicht ideeën op voor je toekomst. Bovenal leer je veel over allerlei relevante onderwerpen voor criminologen.