Uitnodiging WALV

Namens het f.t. XIVe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie nodig ik u van harte uit voor de Wissel Algemene Leden Vergadering der studievereniging Criminologie In Actie. De vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 8 september vanaf 19:00 in lokaal T3-17 op de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Hieronder volgt de agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling agendapunten
 4. Ingekomen stukken
 5. Goedkeuring notulen Halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering d.d. 26 maart 2015
 6. Jaarlijkse verslagen XIIIe bestuur der s.v. Criminologie in Actie.

 

a Voorzitter

b Secretaris / vicevoorzitter

c Penningmeester

d Commissaris activiteiten

e Commissaris externe betrekkingen

f Hoofdredacteur

 1. Financieel jaarverslag
 1. Jaarverslag Beleidsadviescommissie 2014-2015
 1. Jaarverslag Kascontrolecommissie 2014-2015
 1. Decharge Beleidsadviescommissie 2014/2015
 1. Decharge Kascontrolecommissie 2014/2015
 1. Decharge Beroepscommissie 2014/2015
 1. Decharge XIIIe bestuur der s.v. Criminologie in Actie
 1. Installatie XIVe bestuur der s.v. Criminologie in Actie
 1. Beleidsrede XIVe bestuur der s.v. Criminologie in Actie
 1. Begroting 2015/2016
 1. Installatie Beleidsadviescommissie 2015/2016
 1. Installatie Kascontrolecommissie 2015/2016
 1. Installatie Beroepscommissie 2015/2016
 1. W.v.t.t.k.
 1. Rondvraag
 1. Afsluiting

 

Aansluitend zal er een borrel plaatsvinden in Het Witte Huis

De notulen van de Halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering zullen vanaf dinsdag 25 augustus 2015 ter inzage liggen bij de JFR-shop, VB-56 .

Hopelijk tot ziens bij de WALV,

Het f.t. XIVe bestuur der studievereniging der Criminologie In Actie