Sollicitaties veertiende bestuur

Beste leden,

Aan alles komt een einde, en zo ook aan het dertiende bestuur der studievereniging Criminologie In Actie. Binnenkort mogen wij het stokje alweer overdragen aan het veertiende bestuur. De sollicitatietermijn is geopend!
Criminologie In Actie is een vereniging voor en door criminologiestudenten. Als bestuurslid houd je je het gehele jaar bezig met het organiseren van activiteiten, borrels, feestjes, het uitbrengen van het magazine, of bijvoorbeeld het organiseren van de studiereis of uitwisseling. Er zijn zes bestuursfuncties.
Zo is de voorzitter verantwoordelijk voor het algemene beleid dat de vereniging voert. Je bent het gezicht van CIA en daarmee het centrale aanspreekpunt. Je bent eindverantwoordelijk voor alle commissies en zorgt ervoor dat het bestuur goed met elkaar overweg kan. Je leidt de vergadering en vertegenwoordigt de vereniging naar alle externe partijen.
De secretaris / vicevoorzitter houdt zich hoofdzakelijk bezig met de ledenadministratie. Verder treed je op als de voorzitter niet aanwezig is, notuleer je tijdens vergaderingen en houd je je bezig met de nieuwsbrief. Je gaat komend jaar aan de slag met het organiseren van de propedeuse-uitreikingen, het verder ontwikkelen van het werkervaringstraject en het organiseren van de activiteit in de Eurekaweek 2016.
De penningmeester zorgt voor de financiële gezondheid van de vereniging. Je houdt alle inkomende en uitgaande transacties bij, houdt de begroting up-to-date en onder toezicht van de Kascontrolecommissie zorg je ervoor dat de vereniging op financieel gebied niet failliet gaat.
De commissaris activiteiten leidt de activiteitencommissie en organiseert het hele jaar door interessante criminologische activiteiten. Denk aan een rechtbankbezoek, bezoek aan een gevangenis, lezingen, enzovoort.
De commissaris externe betrekkingen onderhoudt het contact met partners van CIA. Je draagt zorg voor sponsoring, communicatie en samenwerking tussen CIA en externe partijen.
De commissaris media (let op: afgelopen jaar was dit de hoofdredacteur) zorgt voor de samenstelling en publicatie van het mooie CIA-magazine. Je schrijft artikelen en stuurt de redactie aan. Daarnaast beheer je de website, Facebook en het sin-onlinekanaal van de vereniging.
Naast de bovengenoemde functieomschrijvingen zijn er ook nog de commissies waaraan ieder bestuurslid leiding geeft. Samen met de rest van het nieuwe f.t.-bestuur krijg je de kans om de commissies naar keuze over het bestuur te verdelen.
Een bestuursjaar is een ontzettend leerzaam jaar waarin je veel contacten opdoet, aan allerlei superleuke evenementen deelneemt (denk: constitutieborrels!) en jezelf ontwikkelt op professioneel gebied. Daarbij staat het enorm goed op je CV. Bij CIA is een bestuursfunctie parttime, wat inhoudt dat je je studie gewoon kunt voortzetten. Bij je sollicitatiegesprek is een lid aanwezig uit de Beleids- en Adviescommissie of de Kascontrolecommissie, zodat iedereen met een goed gevoel kan komen solliciteren, ongeacht eventuele vriendschappen of andere betrekkingen met bestuursleden.
Ben jij enthousiast en gemotiveerd om het komend collegejaar nog succesvoller te maken dan voorgaande CIA-jaren? Stuur dan vóór 23 april, 23.59 uur, je CV, motivatiebrief en studiejaar naar voorzitter@svcia.nl. Vermeld hierbij in elk geval welke functies je eerste en tweede voorkeur hebben, waarom je graag in het veertiende bestuur van CIA zou willen plaatsnemen, en waarom we jou zouden moeten aannemen. Als je eerst nog een vraag hebt over een bepaalde functie of over wat dan ook, schroom niet en mail gerust naar:

Algemeen: info@svcia.nl
Voorzitter: voorzitter@svcia.nl
Secretaris / vicevoorzitter: secretaris@svcia.nl
Penningmeester: penningmeester@svcia.nl
Commissaris activiteiten: comact@svcia.nl
Commissaris externe betrekkingen: comext@svcia.nl
Commissaris media: nu nog hoofdredacteur@svcia.nl

We zien graag jullie vragen en sollicitaties tegemoet J!

Met vriendelijke groet,

Het 13e bestuur der studievereniging Criminologie In Actie