Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award

In 2014 werd de Jan van Dijk Award voor het eerst uitgereikt aan Esther van de Watering voor haar masterscriptie over de effectiviteit van beschermingsbevelen en aan Nieke Elbers voor haar proefschrift over de benadering van slachtoffers in de letselschadeafwikkeling.

Heeft u een Master of PhD student begeleid of kent u iemand die in aanmerking komt voor de Jan van Dijk Award? Inzending, door begeleider of student, is mogelijk tot 31 maart 2015. Meer informatie: http://bit.ly/1A8ioGZ

De Jan van Dijk Award is een initiatief van Fonds Slachtofferhulp en het Ministerie van Veiligheid en Justitie 

————————————————————————————————————

In 2014 the Jan van Dijk Award was presented for the first time to Esther van de Watering for her master thesis on Criminal Protection Orders and to Nieke Elbers for her dissertation on Empowerment of Injured Claimants.

Did you supervise or do you know a Master or PhD student who is eligible for the Jan van Dijk Award? Submission, by supervisor or student, is possible until 31 March 2015. More information: http://bit.ly/1A8ioGZ

The Jan van Dijk Award is an initiative of the Dutch Fund Victim Support and the Dutch Ministry of Security and Justice