Common study session Hamburg

Beste studenten,

Van 4 t/m 6 mei a.s. vindt de komende common study session plaats aan de Universiteit Hamburg. Een aantal van jullie is al eerder meegeweest naar common sessions, maar voor degenen die nog niet weten wat het is: common sessions zijn halfjaarlijkse bijeenkomsten waar (master) studenten, promovendi en docenten van 10 Europese universiteiten presentaties houden en daarover discussiëren. In CIA Magazine zijn al meerdere verslagen van de common sessions verschenen. En kijk ook eens op:  https://commonstudyprogramme.wordpress.com/

Het common session thema is dit keer ‘Crimes against Reality’. Wat de organisatoren hiermee bedoelen beschrijven zij in de aangehechte aankondiging. Het omvat zowel de digitalisering van de werkelijkheid, waardoor we steeds meer in cyberspace leven (real virtuality), maar ook andere fenomenen waarbij de plaats en de tijd waarop delicten worden gepleegd verder dan de traditionele criminologische inzichten over toezicht (bijv. drones) of dader- (bijv. predictiestudies) en slachtofferschap (bijv. niet-menselijke dieren of ecosystemen als slachtoffer) zijn komen te staan. Met name wie hiermee in haar of zijn scriptie bezig is nodig ik van harte uit om in Hamburg een presentatie te houden. Maar ook als je een ander leuk idee voor een presentatie hebt hoor ik dat graag. 

Voor twee deelnames en een presentatie kun je 5 ects krijgen binnen het masterprofiel International & Comparative Criminology. En tenslotte kun je natuurlijk ook gewoon meekomen om te luisteren naar de verhalen van studenten en docenten uit andere landen – en, zo gaat dat op common sessions ook, gezellig met hen wat te eten en te drinken. Naast master studenten nodigen we ook m.n. B3-studenten uit om vast eens mee gaan. Wie een keer de smaak te pakken heeft gaat meestal vaker mee!

Meld je aan bij Samira Valkeman: valkeman@law.eur.nl Zij houdt dan bij wie in principe interesse heeft om mee te gaan. Op basis van die lijst plannen we in februari een eerste voorbereidingsbijeenkomst (planning reis, verblijf en Rotterdamse bijdragen) en bereidt Samira een subsidieaanvraag voor om de kosten een beetje te drukken. Aangehecht vind je ook de lijst met suggesties voor huisvesting in Hamburg.

Ik hoop jullie snel te mogen begroeten op de eerste voroneredingsbijeenkomt – datum en plaats volgen nog.

Met vriendelijke groet,

 

René van Swaaningen