Obductie-college

Di 23 September | 15.30 – 17.30 | Gratis | reserveren verplicht
Erasmus Paviljoen, Campus Woudestein

Obductie
Speciaal voor studenten die in hun toekomstige loopbaan als officier van justitie, advocaat, forensisch arts of criminoloog te maken krijgen met besluitvorming of bewijsvoering rondom een obductie (lijkschouwing), organiseert SG Erasmus een besloten obductie-college.
Anita Gaillard en Judith Smeur van het Expertisecentrum Medische Zaken geven in hun presentatie uitleg over de rol van het Openbaar Ministerie bij de melding van een niet-natuurlijk overlijden. Allereerst wordt kort stilgestaan bij de uitgangspunten van de Wet op de Lijkbezorging: Wat moet er met een menselijk lichaam gebeuren na het overlijden? Wat is precies een lijk? Wat houdt een lijkschouw in? Wie mag een schouw verrichten? En wat is de rol van de forensisch arts en het Openbaar Ministerie? Vervolgens geven zij uitleg over de situaties waarin het OM een gerechtelijke sectie kan gelasten en wat het verschil is tussen een gerechtelijke sectie en een obductie.
Hierna volgt een stap-voor-stap uitleg door Gül Eker, patholoog i.o. bij een door haar uitgevoerde (gefilmde) obductie. Medische en juridische voorkennis is niet nodig.

Drs. Gül Eker is patholoog i.o. (AIOS pathologie, Erasmus MC).
Mr. Anita Gaillard is Assistent Officier van Justitie, Mr. Judith Smeur is Parketsecretaris. Beiden zijn werkzaam bij het Expertisecentrum Medische Zaken, bij het Openbaar Ministerie, Rotterdam.

Over het Expertisecentrum Medische Zaken:
Het Expertisecentrum Medische Zaken van het Openbaar Ministerie is gevestigd op het arrondissementsparket Rotterdam en bestaat uit 6 juristen die gespecialiseerd zijn op het gebied van gezondheidsstrafrecht. Naast het doen van strafrechtelijk onderzoek in Rotterdamse medische zaken, staat het Expertisecentrum collega-officieren van justitie in het land bij in het doen van strafrechtelijk onderzoek in medische zaken en bij medische aspecten (zoals het medisch beroepsgeheim) in andere strafzaken. Daarnaast fungeert het Expertisecentrum als landelijk aanspreekpunt voor beleidskwesties en vragen op het gebied van het snijdvlak tussen het strafrecht en het gezondheidsrecht. Een medische zaak wordt binnen het Openbaar Ministerie gedefinieerd als een zaak waarin het gaat om “een verdachte persoon die werkzaam is in de (geestelijke) gezondheidszorg of de alternatieve gezondheidssector en wiens, al dan niet onbevoegd of ondeskundig, handelen of nalaten een vermoeden oplevert van een strafbaar feit zoals omschreven in het Wetboek van strafrecht en/of de relevante wetten.
Het Expertisecentrum is bereikbaar via: expertisecentrum.medische.zaken@om.nl of 088-6998316.

I.s.m. de studieverenigingen: CIA, JFR en MFVR

Belangrijk: Enkel toegankelijk na aanmelding en alleen voor studenten, Aio’s en medewerkers van EUR en EMC en op vertoon van studentenkaart of medewerkerspas. Dit programma bevat expliciete beelden. Het is niet toegestaan foto’s of filmopnamen te maken tijdens dit programma.

Aanmelden: http://www.eur.nl/sgerasmus/agenda/reserveren_aanmelden/aanmelden_obductie_studenten_en_medewerkers/