Lezing kindermisbruik

Beste leden,

Kinderporno is niets nieuws. Door internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en opsporing zijn er de laatste jaren grote zaken aan het licht gekomen en zijn de daders hiervan veroordeeld. Een voorbeeld van internationale samenwerking is de spraakmakende zaak van de Nederlandse pedofiel Robert M.

Doordat kinderporno een actueel onderwerp is, wordt hier veel onderzoek naar gedaan. Marjolein Bode en Manon Kleijn zijn Nederlandse onderzoekers die meewerken aan een van origine Engels onderzoek wat inmiddels is uitgegroeid naar een internationaal samenwerkingsverband met onder andere dus Nederland.

De focus van dit onderzoek ligt op het gedrag van de makers van de kinderporno en de downloaders hiervan. Er wordt gekeken naar wat voor problematiek zichtbaar is binnen deze groepen delictplegers en hoe daar het beste op in te spelen zowel tijdens en na de behandeling om zo recidive zoveel mogelijk te voorkomen.

Zowel Marjolein Bode als Manon Kleijn zullen een lezing geven op 25 maart 2014 om 17:00 in T3-02.
Geef je snel op door een email te sturen naar cia.activiteiten@gmail.com onder vermelding van je naam en je studiejaar!