NVC-Studiemiddag: Critical Criminology in Current Society

Op donderdagmiddag 26 september aanstaande zal de eerste NVC-Studiemiddag van dit academisch jaar worden georganiseerd. Het thema van de studiemiddag is “Critical Criminology in Current Society”.  Tijdens deze studiemiddag zal er door verschillende sprekers worden gereflecteerd op de rol en de positie van de kritische en radicale criminologie binnen hedendaagse (wetenschappelijke) discussies over criminaliteit en (on)veiligheid. Na een definiëring van “de” radicale en “de” kritische criminologie zal er aan de hand van een drietal verschillende presentaties worden gediscussieerd over de noodzaak en de meerwaarde van het radicale en het kritische perspectief voor de criminologie an sich. We zijn vereerd dat we voor deze interessante studiemiddag een drietal (inter)nationaal gerenommeerde criminologen bereid hebben gevonden om hierover met een publiek van geïnteresseerden van gedachten te wisselen.
De volgende sprekers zullen een presentatie houden:
  • Prof. Tony Platt, San José State University, California (USA),
  • Prof. dr. René van Swaaningen, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Abdessamad Bouabid MSc., Erasmus Universiteit Rotterdam
Tony Platt  zal mede aan de hand van actuele discussies over het gevangeniswezen in California en – in bredere zin – de Verenigde Staten ingaan op de rol van de radicale criminologie. Hierbij zal hij in het bijzonder ook aandacht besteden aan de rol die de radicale criminoloog als actieve actor binnen dit debat zou kunnen en zou moeten spelen.
René van Swaaningen  zal in zijn presentatie ingaan op de verschillen tussen Amerikaanse en Europese kritische criminologie. Hierbij zal hij tevens een aantal  actuele thema’s binnen de kritische criminologie belichten.
Abdessamad Bouabid zal in zijn presentatie, o.m. aan de hand van zijn promotieonderzoek, ingaan op de actuele relevantie van de moral panic theory.
Tijdstip en locatie studiemiddag:
Donderdag 26 september 2013: 15.00 precies (14.45 zaal open) – 17.00 uur (aansluitend: borrel)
Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG), Steenschuur 25, Leiden, zaal B032.
Wellicht ten overvloede: De voertaal van de studiemiddag is Engels.
Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd aan deze discussiemiddag deel te nemen, stuur deze email dan ook gerust door! Let wel:  Aanmelding vooraf is noodzakelijk, door een email te sturen naar Dr. Maartje van der Woude (m.a.h.vanderwoude@law.leidenuniv.nl).
Ik hoop jullie allen de 26e te zien!
Hartelijke groet,
Maartje van der Woude