Een kort woordje van de adviseur.

Een warm welkom aan de bezoekers van de vernieuwde website van studievereniging Criminologie in Actie!

Als adviseur heb ik achter de schermen meegewerkt aan de totstandkoming van de vernieuwing. Het is mij dan ook een groot genoegen om het bijna voltooide product aan alle leden te kunnen vertonen. In de nabije toekomst zal er nog het nodige up to date gebracht moeten worden en er zal zeker nog een woordje van de voorzitster komen, maar voor nu rest mij slechts het bedanken van enkele mensen zonder wie de site nu niet online was geweest. Onze webdesigner van Openmindedmedia.nl voor het leveren van uitstekend werk. Roos Slenters onze voorzitster die gezorgd heeft dat alles op rolletjes is verlopen en niet te vergeten Jimmy Maan voor het in gang zetten van dit hele proces.

Ik wens onze studievereniging en u allen een voorspoedig 2013,
Bram Emmen